Canolfan gwasanaethau ar y gyd

Image of a handshake
9 Awst 2018 

Image of a handshakeGallai canolfan gwasanaethau ar y cyd gael ei datblygu yn Aberhonddu os bydd cynlluniau sy'n cael eu datblygu gan Gyngor Sir Powys a Heddlu Dyfed Powys yn llwyddiannus.

Mae'r ddau sefydliad wedi lansio prosiect newydd ar y cyd i edrych i mewn i bosibiliad datblygu canolfan wasanaethau ar y cyd yn y dref.

Dywedodd Aelod Cabinet ar faterion Eiddo, y Cynghorydd Phyl Davies: "Gallai canolfan ar y cyd ar gyfer y ddau sefydliad - ac efallai partneriaid eraill - gael manteision sylweddol i'r cyhoedd. Gall gwella'r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau, sicrhau ein bod yn defnyddio adeiladau'n fwy effeithiol a chreu mwy o incwm.

"Cam cyntaf y prosiect yw gweld a yw canolfan ar y cyd yn ddichonol ac oes oedd safle addas yn y dref i ni ei gwireddu. Mae'n ddyddiau cynnar eto ond rydym yn edrych ar dri safle yn Aberhonddu: yr ysgol uwchradd bresennol a fydd ar gael pan fydd yr ysgol newydd yn agor; adeilad Neuadd Brycheiniog y Cyngor, a safle'r Heddlu ar Ffordd Cambrian.

"Yn y lle cyntaf byddwn yn edrych i weld pa wasanaethau sydd eu hangen ar bobl yn y dref a de'r sir a sut y gallem eu darparu yn y dyfodol. Os bydd y prosiect yn edrych yn ddichonadwy awn ni ati i ddatblygu cynllun busnes llawn i gael ei gymeradwyo.

"Gallai canolfan ar y cyd ddarparu buddion cyffrous i ddarparwyr gwasanaethau a'r cyhoedd ond mae gennym ffordd hir i fynd eto a rhaid i ni ystyried y gwaith yn ofalus. Byddwn ni'n rhannu'r newyddion diweddaraf ar hynt y gwaith yn rheolaidd wrth i'r prosiect ddatblygu," meddai.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu