1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Rhoi gwybod am broblem gyda thoiledau cyhoeddus

Rydym yn rhedeg dau floc o doiledau cyhoeddus yn orsafoedd bysys Aberhonddu ac Ystradgynlais.   Defnyddiwch y ffurflen i roi gwybod am unrhyw broblemau gyda'r toiledau hyn.

Ein nod yw darparu cyfleuster diogel a glân ar gyfer ymwelwyr lleol, twristiaid a theithwyr a sicrhau bod digon o gyfleusterau ar gael ar gyfer pobl anabl ac i rai sydd â babanod.

Rydym hefyd yn caniatáu mynediad i ymwelwyr i'n llyfrgelloedd a rhai o'n canolfannau hamdden.  (ewch i'r rhestr ar y wefan "Dod o hyd i doiledau cyhoeddus".  Rhowch wybod i'r llyfrgellydd neu dderbynnydd mewn canolfan hamdden ar y pryd os ydych chi'n dod ar draws problem.  Byddant yn ymateb yn briodol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu