Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Cymorth i'r Gymuned - Clwb Monty, Y Drenewydd

Image of Newtown high street
13 Awst 2018 

Image of Newtown high streetMae prosiect cyffrous a lansiwyd i helpu pobl sy'n 54 a hwn i fynd nôl i'r gwaith, yn cynnal diwrnod gwybodaeth yn Y Drenewydd.

Bydd digwyddiad 'Cymorth i'r Gymuned' yn cael ei gynnal yng Nghlwb Monty yn Y Drenewydd ar ddydd Mawrth 21 Awst rhwng 11 am - 3 pm.  Ymhlith y rhai fydd yno fydd cynrychiolwyr Cyngor ar Bopeth, Cynllun Mentora Cymru PRIME, Age Cymru, Gyrfaoedd Cymru, Gofal a Thrwsio, Cyngor Sir Powys, Cymunedau ar gyfer Gwaith+ a Busnes Cymru.

Mae Gweithffyrdd + Powys yn cynnig cymorth penodol ac unigol am ddim i helpu pobl oresgyn rhwystrau at fynd nôl i'r gwaith, gan gynnwys mentora, magu hyder, help anffurfiol gyda chwilio am swydd ar-lein neu yn y ffordd draddodiadol, sgiliau cyfweld, help gyda llunio CV, chwilio am leoliadau gwaith ar dreial, hyfforddiant neu ganllawiau ar sefydlu busnes.

Dywedodd Janet Davies, Swyddog Datblygu Gweithffyrdd + Powys: "Mae'n hyfryd cael gymaint o ddarparwyr gyda'i gilydd mewn un lle i gynnig cyngor, help a chefnogaeth i bobl Y Drenewydd a'r cyffiniau.  Os bydd yn ddiwrnod llwyddiannus, mae'n bosibl y byddwn yn trefnu digwyddiadau tebyg yn rhannau eraill o Ogledd Powys."

Os byddech chi neu unrhyw un arall am gymryd rhan, chwiliwch am Workways+ Powys ar Facebook am ragor o wybodaeth, neu cysylltwch â

·   Gogledd Powys: Janet Davies   janetd@primecymru.co.uk neu 07507 795048

·   Canol Powys: Jan Allen-Darby  janet@primecymru.co.uk neu 07983 097629

·   De Powys:  Paul Pickering    paul@primecymru.co.uk neu 07399 576963

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu