SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynlluniau i adeiladu cromen halen newydd

Image of a gritter
15 Awst 2018

Image of a gritterCyflwynwyd cynlluniau i gynyddu gallu Cyngor Sir Powys i storio halen i'r ffordd i gynllunwyr, yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru.

Mae'r cyngor sir yn bwriadu buddsoddi tua £600,000 yn y depo yn Llangamarch i adeiladu cromen i storio halen, fel rhan o'r cynlluniau i gynyddu'i allu cyffredinol i storio halen yn y sir i 34,000 tunnell.

Ar hyn o bryd, mae'r depo, sy'n ganolfan ar gyfer Priffyrdd, Cynnal a Chadw a Thrwsio, Storio Cerbydau, Storio Halen a Dosbarthu Halen, yn storio oddeutu 1,600 tunnell mewn adeilad concrid. Bydd yr adeilad presennol yn cael ei ddymchwel a'i ddisodli gan storfa gromen a fydd yn storio  oddeutu 7,500 o dunelli.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd, y Cynghorydd Phyl Davies; "Mae'r buddsoddi yn rhan o Gynllun Gwasanaeth Gaeaf y Cyngor, a bydd yn helpu i gynyddu'r swm o halen sy'n cael ei storio i oddeutu 1.5 gwaith y swm sy'n cael ei ddefnyddi ar gyfartaledd dros gyfnod o bum mlynedd. Yn achos Powys. Yn achos Powys, 34,500 tunnell yw'r lefel stoc a gymeradwyir - ond lle i ryw 23,000 tunnell sydd gennym ar hyn o bryd.

"Mae ein gwasanaeth priffyrdd yn cynnal a chadw rhwydwaith ffyrdd y sir yn ystod y gaeaf, a hefyd yn gweithio ar ran Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru sef yr asiantaeth sy'n gofalu am y ffyrdd hyn ar ran Llywodraeth Cymru, felly mae â stôr o halen addas mewn man strategol yn hanfodol."

Bydd y cynlluniau storio'n cael eu hystyried gan bwyllgor cynllunio'r cyngor sir yn ddiweddarach eleni, ac os cymeradwyir y gwaith, fe allai ddechrau'r gwanwyn nesaf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu