Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Mae disgyblion Powys unwaith eto wedi llwyddo i gael canlyniadau da yn eu harholiadau Safon Uwch

classroom
16 Awst 2018 

classroom

Cafodd bron 1 ymhob 5 o ganlyniadau Powys ar gyfer 2018 y graddau uchaf A*-A (20.1 y cant) sef cynnydd o bron 1 y cant ers canlyniadau 2017 (19.2 y cant). Roedd bron 4.5 y cant o'r canlyniadau yn rhai gradd A* a 15.6 y cant arall yn rhai gradd A. Roedd mwy na 5 o bob 10 o ganlyniadau yn rhai graddau A*-B (48.2 y cant) a mwy na tri chwarter 75.9 o bob 10 o ganlyniadau (75.9 y cant) yn raddau A*-C.

Mae'r bwlch rhwng canlyniadau CBAC Powys a Chymru wedi lleihau eleni o 6.6% y cant 2017 i 3.8% yn 2018, i ganlyniadau A*-B, ac o 1.7% i 0.4% A*-C

Mae canlyniadau CBAC Powys A*-B wedi cynyddi gan bron i 5% y cant eleni a mwy na 2% yn ganlyniadau A*-C.

Llwyddodd bron pawb safodd arholiadau CBAC safon Uwch ym Mhowys ennill canlyniadau o A*-E (97.2%). Mae'r gyfradd llwyddo gyffredinol yma'n debyg i'r gyfradd ar gyfer Cymru (97.4% y cant), Lloegr (97.6% y cant) a'r Deyrnas Unedig yn gyffredinol (97.6% y cant) a dim ond mymryn yn is na'r gyfradd ar gyfer Gogledd Iwerddon (98.2% y cant).  Mae myfyrwyr Powys yn dal i aros am eu canlyniadau o'r byrddau arholi eraill. 

Mae nifer arholiadau safon Uwch CBAC a safwyd yn ysgolion Powys wedi cynyddu o 1,111 yn 2017 i 1,045 yn 2018, sef cynnydd o bron 6 y cant.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Mae'r rhain yn ganlyniadau da iawn sy'n adlewyrchu ymroddiad a gwaith caled disgyblion ac athrawon yn holl ysgolion Powys.

"Llongyfarchwn yr holl bobl ifanc yn wresog iawn ar eu cyflawniadau haeddiannol, a hefyd diolchwn i bawb sydd wedi'u cynorthwyo gydol eu gyrfa ysgol. Dymunwn bob llwyddiant i'r holl fyfyrwyr yn y dyfodol."

 

A* - A

%

A* - B

%

A* - C

%

A* - E

%

 

2018

 

 

 

 

 

Powys (CBAC)

20.1

48.2

75.9

97.2

6.66

Cymru (Pob Bwrdd)

26.3

52.0

76.3

97.4

6.86

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

Powys (CBAC)

19.2

43.5

73.6

98.1

6.50

Cymru (Pob Bwrdd)

25.0

50.1

75.3

97.7

6.78

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

Powys (CBAC)

18.3

48.3

76.3

97.5

6.63

Cymru (Pob Bwrdd)

22.7

48.1

73.8

97.3

6.64

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu