1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Croeso i'n Gwefan
Darllen mwy

Beth yw gwariant y Cyngor?

Llyfr y Gyllideb

Bydd Llyfr Cyllideb y Cyngor yn cael ei ddosbarthu'n flynyddol i Swyddogion y Cyngor Sir ac aelodau etholedig. Dogfen rheoli hanfodol yw'r llyfr yma, sy'n manylu ar amcanion, strwythurau, adnoddau a chyfrifoldebau craidd yr adrannau.  

Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2018/19 [2MB] Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2017/18 [1MB]
Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2016/17 [2MB] Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2015/16 [2MB]
Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2014/15 [1MB]  


Gwariant ar ffioedd ymgynghori

Datganiad Cyfrifon 2017/18 [4MB] Datganiad Cyfrifon 2016/17 [4MB]
Rhybudd o Archwiliad 2015-2016 [2MB] Rhybudd o Archwiliad 2014-2015 [2MB]
Rhybudd o Archwiliad 2013-2014 [2MB]  


Rheoli'r Drysorfa

Mae 2il Argraffiad Cwbl Ddiwygiedig 2009 Cod Ymarfer CIPFA ar Reoli'r Drysorfa mewn Gwasanaethau Cyhoeddus yn gofyn am Ddatganiad Polisi ynghylch Rheoli'r Drysorfa ynghyd â'r Arferion cysylltiedig, a Datganiad blynyddol ar Strategaeth Rheoli'r Drysorfa a Strategaeth Buddsoddi flynyddol. 

Mae Canllawiau Llywodraeth y Cynulliad ar Fuddsoddiadau Llywodraeth Leol a gyhoeddwyd o 1 Ebrill 2010 yn argymell bod dogfen Strategaeth a gymeradwywyd ar gael i'r cyhoedd am ddim. 

Fel y cyfryw, mae Datganiad Polisi ynghylch Rheoli'r Drysorfa ynghyd â'r Arferion cysylltiedig, a Datganiad blynyddol ar Strategaeth Rheoli'r Drysorfa a Strategaeth Buddsoddi flynyddol Cyngor Sir Powys i'w gweld isod:

Strategaeth Rheoli'r Drysorfa 2017-18 [459KB] Adolygiad o Reolaeth y Drysorfa 2016-17 [401KB]


Consortiwm Rhanbarthol ERW

ERW Archwilio Cyfrifon 2016-17 [74KB] Datganiad Cyfrifon Terfynol ERW 2014-15 [890KB]
Datganiad Llywodraethu Blynyddol Terfynol ERW 2014-15 [337KB]  


Cyfrifon yn Daladwy

Cyfrifon yn Daladwy 2018/2019 [59KB]  


Gwariant ar ffioedd ymgynghori

Gwariant ar ffioedd ymgynghori [392KB]  

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu