1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Manteision i weithwyr

Rydym yn cynnig nifer o fanteision gwahanol i'n gweithwyr. Yn ogystal â chynllun pensiwn hael, mae talebau disgownt am ofal plant, cynllun prydlesu beic a chyfraddau rhatach ar gyfer canolfannau hamdden ar gael hefyd.  

Rydym hefyd yn sicrhau bod ein holl weithwyr yn derbyn sesiynau arolygu rheolaidd a gwerthusiad blynyddol gyda Rheolwr Llinell. Mae datblygiad proffesiynol parhaus hefyd yn bwysig, a chynigir rhaglen hyfforddi lawn i bob gweithiwr.

Rydym yn cynnig talebau gofal plant trwy Wasanaethau Talebau Computershare

Rydym hefyd yn cynnig Cynllun Prydlesu Beic, Cycle to Work.

Os hoffech gopiau o'r wybodaeth berthnasol drwy'r post neu e-bost, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.

  • Ail-leoli
  • Graddfeydd cyflog
  • Cynllun Pension
  • Datblygiad Proffesiynol Parhaus, hyfforddiant a datblygiad
  • Goruchwyliaeth a Gwerthusiad Rheolaidd

 

Cyswllt

  • Ebost: recruitment@powys.gov.uk
  • Teleffon: 01597 826409
  • Cyfeiriad: Tîm Recriwtio, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu