Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Perfformiad rhagorol disgyblion Powys y neu harholiadau TGAU

classroom
23 Awst 2018 

classroomUnwaith eto mae disgyblion Powys wedi perfformio'n dda dros ben yn arholiadau TGAU CBAC yn 2018.

Mae bron saith allan o 10 o'r canlyniadau (67%) ar raddau A*-C a bron 1 ymhob 5 (19%) ar y graddau uchaf, sef A*-A gan barhau â pherfformiad cryf ysgolion Powys dros y blynyddoedd diwethaf. Mae canlyniadau Powys yn parhau i fod yn sylweddol uwch na'r ffigyrau ar gyfer Cymru'n gyffredinol, ar raddau A*-A, A*-B, A*-C and A*-G.

Mae canlyniadau Powys ar raddau A*-A bron 41% yn uwch nag yng Nghymru'n gyffredinol, yn fwy na 4% yn uwch ar raddau A*-B ac yn fwy na 6% yn uwch ar raddau A*-C eleni. Mae'r cyfradd llwyddo o raddau A*-G ym Mhowys (98%) hefyd yn uwch nag yng Nghymru (96%).

Ychydig o newid a ddisgwylir yn y ffigwr cyffredinol pan ychwanegir canlyniadau gan y Byrddau Arholi eraill, gan fod mwy na 90% o'r arholiadau'n rhai gyda CBAC.

Mae'r canlyniadau hyn yn cynnal y safon uchel a welwyd dros y blynyddoedd diweddar, ac yn parhau i fod yn gyson uwch na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru gyfan. Yn ogystal â hyn, mae llawer o ddisgyblion hefyd wedi ennill cymwysterau mewn pynciau galwedigaethol.

Ar lefel genedlaethol bu newidiadau sylweddol i ofynion TGAU ers 2016. Mae'r newidiadau sylweddol hyn yn golygu bod cymharu'n uniongyrchol â blynyddoedd diweddar yn amhriodol. Yn 2017 cwympodd graddau A* - C yn ysgolion Cymru o bron 4%, gyda'r ysgolion ym Mhowys yn fwy tebygol o wrthsefyll y duedd fel y gwelwyd yn y cynnydd cyfatebol o 0.2% yma ar y pryd. 

Mae'r holl bobl ifanc wedi'u cynorthwyo trwy'u hysgolion lleol i baratoi ar gyfer y newidiadau, ac yn parhau i dderbyn cyngor a chefnogaeth trwy'u hysgolion o ran eu dewisiadau addysg parhaus.

Dywedodd y Cyng. Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Addysg: "Rydym yn llongyfarch yn wresog yr holl ddisgyblion am gyflawni canlyniadau mor wych sy'n dangos eu hymrwymiad a'u gwaith caled. Mae hyn yn bosibl oherwydd y gefnogaeth a gânt gan staff addysgu a chynorthwyo ymroddedig yn ein holl ysgolion, a hefyd gan eu teuluoedd."

CRYNODEB O RADDDAU TGAU 2016-2018

                                    A* - A             A* - B             A* - C             A* - G

                                       %                    %                    %                    %

2018

Powys                                    18.8                 41.2                 67.1                 98.2

Cymru                           18.1                 37.1                 61.2                 96.3

 

2017

Powys                           19.4                 41.9                 68.1                 98.1

Cymru                           17.8                 37.6                 62.8                 96.9

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu