SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cymorth gyda budd-daliadau

Gall ein gwasanaeth cymorth gyda budd-daliadau gynnig cyngor, cyfarwyddyd a chymorth gyda'r fudd-daliadau lles.

Gallwch eich atgyfeirio eich hun neu rywun arall. Os ydych yn atgyfeirio rhywun arall, gwnewch yn siwr eich bod wedi cael caniatâd ganddynt o flaen llaw.

Cael help a gwybodaeth gyda chymorth â Budd-daliadau Cael help a gwybodaeth gyda chymorth â Budd-daliadau

Byddwn yn ceisio cysylltu â chi cyn pen 10 diwrnod o dderbyn eich ffurflen. Os yw eich problem yn un brys, gallwch ddweud hynny ar y ffurflen a byddwn yn cysylltu â chi o fewn cyfnod priodol.

Rydym yn cynnig gwiriad budd-daliadau sylfaenol i weld a oes gennych hawl i unrhyw fudd-daliadau ychwanegol, a ph'un a ydych yn derbyn y swm cywir yn y budd-daliadau a gewch ar hyn o bryd.

Gallwn hefyd:

  • Eich helpu i wneud cais am unrhyw fudd-daliadau newydd neu fudd-daliadau sydd wedi cynyddu - gan gynnwys ôl-ddyddio hawliadau.
  • Eich helpu i herio penderfyniadau i atal budd-daliadau - gan gynnwys cymorth gyda gordaliadau.
  • Os na allwn eich helpu, byddwn yn eich atgyfeirio i asiantaeth arbenigol lleol.

 

Rydym hefyd yn gweithio gyda Macmillan Cancer Support i ddarparu cymorth gydag arian a budd-daliadau i gleifion canser a'u gofalwyr sy'n drigolion ym Mhowys.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu