SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dirwy baent

Image of a paint trail on a road
24 Awst 2018

Image of a paint trail on a road

Busnes drud yw taflu sbwriel yn anghyfreithlon yn y sir hon - dyna ddarganfu un o drigolion Powys oedd yn meddwl iddo ddod o hyd i ffordd rad o gael gwared ar ei wastraff addurno.

Fe adawodd yr arbenigwr DIY di-glem lwybr o baent o le daflodd ei wastraff yr holl ffordd nôl i'w ddrws blaen, gan arwain at ddirwy o £400.

Derbyniodd Cyngor Sir Powys glyn gan aelod o'r cyhoedd ar ôl darganfod deunydd DIY mewn sachau duon mewn coedwig gymunedol yn Gurnos, Cwmtwrch Isaf, Ystradgynlais. 

Pan ddaeth swyddog o'r tîm rheoli gwastraff i gael golwg, 'doedd dim rhaid bod yn dditectif i ddod o hyd i'r troseddwr.  Roedd un o'r sachau wedi rhwygo gan adael llwybr o baent gwyn o'r goedwig, ar draws llwybr seiclo ac yr holl ffordd i lawr y stryd ac yn syth i ddrws blaen y troseddwr.

Cafodd ei gyfweld dan rybudd a chael dirwy o £400 ar ôl cyfaddef i'r drosedd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu