SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr

Image of a handshake
29 Awst 2018 

Image of a handshakeMae Cyngor Sir Powys yn cynnal dau ddigwyddiad cwrdd â'r prynwr mis nesaf fel rhan o'i hymgyrch i gynyddu ei gwariant gyda busnesau'r sir.

Bydd y digwyddiadau, a fydd yn cael eu cynnal yn Aberhonddu a'r Drenewydd, yn cynnig cyfle i fusnesau lleol i glywed am y prosiectau mawr sydd ar y gweill gan y cyngor ac i gwrdd â chontractwyr gwahanol sydd eisoes ynghlwm â'r gwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Martin Weale, Aelod Cabinet ar faterion Adfywio:  "Mae'r cyngor sir yn ymroddedig i atgyfnerthu economi Powys trwy gynyddu canran ei wariant blynyddol ym Mhowys.  Rydyn ni eisoes yn gwario 27c ym mhob punt ym Mhowys, sy'n werth £37m bob blwyddyn, ond mae pob canran ychwanegol gwerth £1.4m arall, sy'n newyddion da iawn yn arbennig ar gyfer ein mentrau bach a chanolig.

"Rydyn ni'n gwybod bod pob £1 rydyn ni'n gwario gyda chwmnïau lleol yn cynhyrchu buddsoddiad ychwanegol a chyfleoedd am swyddi lleol, ac yn helpu i roi hwb i'r economi lleol heb gynyddu'r baich ar drethdalwyr y cyngor - mae'n golygu gwell defnydd o'n hadnoddau ariannol.

"Nod Cyngor Sir Powys yw cynyddu ei wariant lleol dros y tair blynedd nesaf ac mae'n awyddus i gwrdd â chwmniau lleol," ychwanegodd.

Bydd y digwyddiad cyntaf yng Ngwesty'r Castell, Aberhonddu ar 11 Medi gyda'r ail yng Nghlwb Pel-droed y Drenewydd, y Drenewydd ar 13 Medi.  Bydd y ddau ddigwyddiad yn rhedeg o 10am tan 4pm.

Bydd Dyfodol Adeiladu Cymru ynghyd â Busnes Cymru, CITB, Constructionline, Chas a llawer, llawer mwy hefyd yn y digwyddiadau i drafod cymorth posib ar gyfer cwmniau lleol o fewn y diwydiant adeiladu.

I gofrestru ar gyfer y ddau ddigwyddiad cliciwch yma; https://cfw.be-group.co.uk/powysmeetthebuyer

Bydd y cofrestru'n cau canol dydd ar 3 Medi, ni fydd unrhyw gofrestriadau ar ôl y cyfnod hwn yn derbyn apwyntiadau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu