SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaith adnewyddu Fairview bron â dod i ben

Image of Fairview building plans
29 Awst 2018 

Image of Fairview building plansMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod gwaith i adnewyddu adeilad yn Llandrindod i ddarparu tai diogel a hollol hygyrch ar gyfer pobl fregus bron â dod i ben.

Mae Gwasanaeth Tai y Cyngor wedi bod yn trawsnewid Fairview i ddarparu 12 fflat un ystafell wely a dwy ystafell wely ar wahân, gyda thair ohonynt yn addas ar gyfer pobl sy'n defnyddio cadair olwyn.

Mae'r gwaith adnewyddu, sydd i fod dod i ben ddiwedd mis nesaf (Medi), yn cael ei wneud gan SWG Construction (Build and Renovate) Ltd yn unol â chynlluniau gan Hughes Architects Ltd.

Roedd yr adeilad Fictoraidd mawr, a adeiladwyd ar ddechrau'r 1900au ac a fu unwaith yn dri chartref hardd ar wahan, yn cael ei adnewyddu diolch i gyllid trwy gronfa Fenthyciadau ar gyfer Canol Trefi a Phrosiect Cyfalaf Lein Beipiau Adfywio'r cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Tai: "Bydd yr adeilad wedi cael ei adnewyddu'n gyfan gwbl yn fewnol ac yn allanol gyda tho newydd a ffenestri crog a drysau newydd.  Mae'r gwaith brics ar y drychiad blaen ac ochr wedi cael ei ail-bwyntio, mae'r fflatiau wedi cael eu hail-rannu ac wedi'u plastro ac mae ceginau ac ystafelloedd cawod hygyrch yn cael eu gosod ar hyn o bryd.  Mae'r gerddi yn y cefn yn cael eu tirlunio hefyd ar hyn o bryd. 

"Bydd y llety'n darparu cartrefi diogel a sicr ar gyfer pobl sydd am fyw bywydau annibynnol ac iach o fewn eu cymuned, ond sydd angen ychydig rhagor o gymorth i wneud hynny."

Yn dilyn cystadleuaeth lwyddiannus a gynhaliwyd yn y gwanwyn i ailenwi'r adeilad, dewiswyd pedwar enw gan y panel o feirniaid i'w rhoi ar y rhestr fer.  Bydd yr enw buddugol yn cael ei gyhoeddi yn agoriad swyddogol yr adeilad a bydd yr enillydd a'r rhai eraill ar y rhestr fer yn cael gwobrau ariannol sydd wedi'u rhoi trwy garedigrwydd SWG Ltd.

Cyn yr agoriad swyddogol, mae'r cyngor yn gofyn i drigolion Llandrindod os oes ganddynt unrhyw hen luniau sy'n dangos Fairview a Stryd y Deml yn ystod eu blynyddoedd cynnar.  Os oes gennych unrhyw hen luniau, cysylltwch ag Andrea Guerin ar 01597 827464 neu anfonwch neges e-bost whqs@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu