SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwasanaethau Tai i fynychu Gwyl Fwyd Y Drenewydd

Image of council housing
30 Awst 2018 

Image of council housingBydd cyfle i drigolion sy'n byw yn Y Drenewydd i rannu eu syniadau ar gyfer cartrefi fforddiadwy newydd yn yr ardal yn ystod gwyl fwyd y dref dros y penwythnos.

Bydd swyddogion Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Powys yng Ngwyl Fwyd Y Drenewydd dros y penwythnos (Dydd Sadwrn 1 a Dydd Sul 2 Medi)

Mae'r cyngor am ail-ddatblygu hen safle'r Red Dragon ym Maesyrhandir yn dai fforddiadwy.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Tai: "Ein nod yw datblygu 250 o gartrefi ychwanegol dros y bum mlynedd nesaf i ddiwallu anghenion cymunedau lleol ar draws Powys. 

"Mae'r Gwasanaeth Tai'n gweithio mewn cymunedau ar draws Powys i nodi safleoedd sy'n addas i adeiladu tai.  Fel rhan o'r gwaith hwn rydym wedi prynu safle tafarn y Red Dragon ar Lôn y Blanhigfa ac rydym yn bwriadu adeiladu tai fforddiadwy ar y safle hwn.

"Trwy fynd i Wyl Fwyd Y Drenewydd, gallwn siarad â thrigolion yn uniongyrchol i fesur yr angen am dai yn yr ardal."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu