Gwirfoddolwyr yn gwella rhwydwaith hawliau tramwy yng nghyffiniau Pencraig

Image of volunteers
7 Medi 2018 

Image of volunteers

Mae gwirfoddolwyr wedi atgyweirio llwybrau hawliau tramwy yng nghanol Powys, yn ôl y cyngor sir.

Buodd Aelodau Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad Powys wrthi'n gwella'r rhwydwaith o gwmpas ardal Pencraig.

Gwnaed y gwaith atgyweirio ar ôl i'r gwirfoddolwyr gynnal arolygon o bontydd ar draws yr ardal. Roedd y rhain yn dangos bod angen mân waith ar nifer o bomprennau yn ardal Pencraig.

Cysylltodd Tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Powys â'r tirfeddiannwr i drafod hawl mynediad dros y tir i drwsio'r pontydd a gosod giatiau newydd sy'n cau eu hunain yn lle'r hen gamfâu oedd wedi treulio.

Ar ôl i'r tirfeddiannwr gytuno i gyfres o welliannau yn yr ardal aeth gwirfoddolwyr ati i wneud 71 awr o waith dros dridiau gan atgyweirio dwy bompren. Hefyd rhoddon nhw dair giât i gerddwyr yn lle camfeydd a gosod saith o risiau i wella mynediad i'r cyhoedd ger Coed Llwynhoeliw (Llanhaylow) sy'n eiddo i Goed Cadw.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Mae gwaith ein timau o wirfoddolwyr yn hanfodol wrth sicrhau bod ein rhwydwaith hawliau tramwy yn aros yn ddiogel i'w defnyddio. Trwy hyn byddant yn dod yn hynod werthfawr i'r gymuned.

"Heb y cymorth hanfodol hwn gan wirfoddolwyr lleol, gyda llawer ohonynt hefyd yn aelodau Cerddwyr Powys, byddai cost y gwelliannau hyn yn uwch o lawer.

"Mae gwirfoddoli gyda Gwasanaethau Cefn Gwlad Powys yn rhoi gwelliannau ymarferol i gefn gwlad ond mae hefyd yn llesol i'w hiechyd corfforol ac yn achlysuron cymdeithasol hwyliog."

Os hoffech chi wirfoddoli gyda Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad Powys, cysylltwch â thîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y cyngor ar-lein trwy fynd 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu