SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgol Calon Cymru yn croesawu disgyblion i'r ysgol newydd

Image of the Ysgol Calon Cymru opening
7 Medi 2018 

Image of the Ysgol Calon Cymru opening

Mae Ysgol Calon Cymru wedi croesawu disgyblion i'r ysgol newydd a agorodd ddydd Iau 6 Medi 2018.

Mae Ysgol Calon Cymru yn gweithredu o hen safleoedd Ysgol Uwchradd Llandrindod ac Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt. Mae hi'n ysgol ddwyieithog gyda darpariaeth cyfrwng-Saesneg ar y ddau gampws, a darpariaeth cyfrwng-Cymraeg ar safle Llanfair-ym-Muallt.

Roedd y Pennaeth, Mrs Ionwen Spowage, yn y ddau gampws i groesawu'r disgyblion i Ysgol Calon Cymru a dywedodd: "Yn Ysgol Calon Cymru byddwn yn dod â'n dwy gymuned at ei gilydd yng nghanol Powys i ddarparu addysg o safon wirioneddol uchel.  Byddwn yn cynnig mynediad i gyfleoedd addysgu ychwanegol er mwyn 'cadw dysgwyr ym Mhowys."

Gwahoddwyd 7 o ddisgyblion ar y ddau gampws i 'dorri'r rhuban' i agor yr ysgol.

Dywedodd y Cyng Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Addysg: "Rwy'n falch nodi'r diwrnod pwysig yma wrth agor Ysgol Calon Cymru, ysgol newydd i bobl ifanc canol Powys.  Gan adeiladu ar gryfderau'r timau yn Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod, bydd Ysgol Calon Cymru yn darparu addysg o safon uchel i'r dyfodol."

Dywedodd Sharon Hammond, Cadeirydd Corff Llywodraethu dros dro Ysgol Calon Cymru: "Mae agor Ysgol Calon Cymru yn cynnig cyfleoedd cyffrous i'n dysgwyr ac mae'n deyrnged i waith caled y staff, y disgyblion, y llywodraethwyr a'r gymuned ehangach a fu'n paratoi am y diwrnod yma."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu