HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Trafod anghenion tai yn Llanidloes

Image of council housing
10 Medi 2018 

Image of council housing

Mae trigolion Llanidloes yn cael eu hannog i rannu'u syniadau am dai newydd fforddiadwy yn eu hardal mewn dau achlysur taro heibio.

Mae Tîm Tai Fforddiadwy Cyngor Sir Powys wedi trefnu'r digwyddiadau, a gynhelir yn ffair Ysgol Gynradd Llanidloes ac yn y dref ar ddiwrnod marchnad.

Trefnwyd y digwyddiadau er mwyn i swyddogion gael barn y trigolion ar dai fforddiadwy a hefyd darganfod beth yw anghenion tai'r ardal.

Bydd y digwyddiad cyntaf yn cael ei gynnal ddydd Gwener 28 Medi yn y ffair ysgol rhwng 3.20 a 5.30pm. Bydd gan y tîm hefyd stondin ym marchnad Llanidloes ddydd Sadwrn 13 Hydref, ac mae trigolion yn cael eu hannog i daro heibio rhwng 9am a 3pm.

Mae'r cyngor yn gobeithio datblygu tai fforddiadwy ar safle'r hen farchnad anifeiliaid yn y dref.

Dywedodd y Cyn James Evans, Aelod Portffolio Tai Cabinet y Cyngor: "Ry'n ni'n awyddus i gynhyrchu tai cynaliadwy a fforddiadwy o safon uchel sy'n diwallu anghenion cymunedau lleol ar draws Powys, ac ry'n ni wedi ymrwymo i ddatblygu 250 o dai ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf.

"Bydd ein Tîm Tai Fforddiadwy'n gweithio mewn cymunedau ar hyd a lled Powys i ddod o hyd i dir sy'n addas ar gyfer tai ac yn darganfod beth yw'r anghenion tai. Mae eu gwaith wedi dynodi safle'r hen farchnad anifeiliaid ac ry'n ni'n bwriadu codi tai fforddiadwy ar y safle yma.

"Mae'r digwyddiadau taro heibio yma'n bwysig gan eu bod nhw'n caniatáu inni gasglu syniadau oddi wrth y trigolion wrth i ni ddarganfod beth yn hollol yw anghenion tai'r ardal hon."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu