SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Trafod anghenion tai yn Llanidloes

Image of council housing
10 Medi 2018 

Image of council housing

Mae trigolion Llanidloes yn cael eu hannog i rannu'u syniadau am dai newydd fforddiadwy yn eu hardal mewn dau achlysur taro heibio.

Mae Tîm Tai Fforddiadwy Cyngor Sir Powys wedi trefnu'r digwyddiadau, a gynhelir yn ffair Ysgol Gynradd Llanidloes ac yn y dref ar ddiwrnod marchnad.

Trefnwyd y digwyddiadau er mwyn i swyddogion gael barn y trigolion ar dai fforddiadwy a hefyd darganfod beth yw anghenion tai'r ardal.

Bydd y digwyddiad cyntaf yn cael ei gynnal ddydd Gwener 28 Medi yn y ffair ysgol rhwng 3.20 a 5.30pm. Bydd gan y tîm hefyd stondin ym marchnad Llanidloes ddydd Sadwrn 13 Hydref, ac mae trigolion yn cael eu hannog i daro heibio rhwng 9am a 3pm.

Mae'r cyngor yn gobeithio datblygu tai fforddiadwy ar safle'r hen farchnad anifeiliaid yn y dref.

Dywedodd y Cyn James Evans, Aelod Portffolio Tai Cabinet y Cyngor: "Ry'n ni'n awyddus i gynhyrchu tai cynaliadwy a fforddiadwy o safon uchel sy'n diwallu anghenion cymunedau lleol ar draws Powys, ac ry'n ni wedi ymrwymo i ddatblygu 250 o dai ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf.

"Bydd ein Tîm Tai Fforddiadwy'n gweithio mewn cymunedau ar hyd a lled Powys i ddod o hyd i dir sy'n addas ar gyfer tai ac yn darganfod beth yw'r anghenion tai. Mae eu gwaith wedi dynodi safle'r hen farchnad anifeiliaid ac ry'n ni'n bwriadu codi tai fforddiadwy ar y safle yma.

"Mae'r digwyddiadau taro heibio yma'n bwysig gan eu bod nhw'n caniatáu inni gasglu syniadau oddi wrth y trigolion wrth i ni ddarganfod beth yn hollol yw anghenion tai'r ardal hon."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu