Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Dweud wrthym am ddamwain busnes

Report a business accident

Rydym yn archwilio damweiniau ac yn cynghori hefyd ar atal damweiniau.

Mae cyflogwyr, pobl hunangyflogedig a phobl sy'n rheoli eiddo gwaith (yr unigolyn cyfrifol) dan ddyletswydd i roi gwybod i'r awdurdod gorfodi am unrhyw ddamweiniau difrifol yn y gweithle, afiechydon galwedigaethol a digwyddiadau peryglus penodol (damweiniau sydd bron wedi digwydd).

Gallwch gysylltu â'n tîm am ragor o wybodaeth.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i roi gwybod am ddamweiniau yn y gwaith ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Gallwch ddod i wybod am y mathau o ddamweiniau y dylid rhoi gwybod amdanynt a sut i wneud hyn.

Click here to go to the HSE website

Contacts

  • Email: public.protection@powys.gov.uk
  • Phone: 01597 827467
  • North Powys Address: Environmental Health, Neuadd Maldwyn, Severn Road, Welshpool, Powys, SY21 7AS
  • South Powys Address: Environmental Health, Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR
  • Mid Powys Address: Environmental Health, The Gwalia, Ithon Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6AA

 

Feedback about a page here


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu