Edrych am gyngor a chymorth busnes

Os ydych yn rhedeg busnes ym Mhowys, gallwch fod yn gymwys am gyngor busnes neu gymorth arbenigol i'ch helpu i dyfu eich busnes, cyflogi staff neu i roi TGCh ar waith. Rydym yn gweithio gyda gwasanaethau cymorth a chynghori yn y sir a gallwn eich cyfeirio at gymorth a chyngor.

Grow in Powys logo

 

Mae Tyfu ym Mhowys Gwasanaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio Cyngor Sir Powys yn gweithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid i helpu busnesau lleol, mentrau cymdeithasol, sefydliadau cymunedol ac unigolion. Os ydych yn chwilio am gymorth i ddatblygu menter, yna cysylltwch â ni i gael cymorth a chyngor am ddim.

 

Visit the Business Wales websiteAm gyngor busnes cyffredinol i fusnesau o bob maint, gall  Busnes Cymru can provide information and one to one advice services:

 

ARWAIN logoCroeso i Arwain, Rhaglen LEADER ym Mhowys

Mae Arwain, a arianwyd trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru fel rhan o Gronfa Amaeth Llywodraeth Cymru ac Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig yn gweithio gyda Chyngor Sir Powys i gyflenwi rhaglen LEADER 2014 - 2020 ym Mhowys.

Mae LEADER yn defnyddio gwybodaeth leol i hyrwyddo datblygu gwledig cymunedol sy'n ddi-fwlch ac yn datblygu o'r gwaelod i fyny.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu