RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwybodaeth am ein heiddo masnachol

Mae dewis eang o eiddo busnes ac eiddo diwydiannol led led Powys, sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o ddibenion busnes. Mae eiddo yn amrywio o weithdai sefydlu 250 troedfedd sgwâr i unedau diwydiannol ar raddfa fawr.

Lleoliadau gwaith sy'n berchen i'r CyngorLlogi gweithdy busnes

Mae gan y cyngor bortffolio gosod eiddo masnachol o safleoedd swyddfa a diwydiannol ysgafn mewn 14 lleoliad ar draws Powys, gyda dros 73,000 tr2 o safleoedd diwydiannol a 25,000 tr2 o le swyddfa.

Rydym yn cynnig gwasanaethau lleoliadau gwaith i fentrau bach a chanolog a chyfleoedd dechrau busnes sy'n cynnig swyddi a gwasanaethau lleol fel modd o gyfrannu at adfywio Powys.  Sylwch, ni fyddwn yn gosod eiddo ar gyfer defnydd domestig neu hobiau na storio tymor hir.  Rhaid prydlesu am o leiaf 12 mis.

Safleoedd gweithdai

Dyma restr isod o safleoedd ein gweithdai.

Sylwch NAD yw hyn yn rhestr o eiddo gwag, ond yn grynodeb o'r Stad Fasnachol. 

I wybod beth sydd ar gael neu am fwy o wybodaeth am y portffolio, cysylltwch â'r Tîm Eiddo Masnachol neu ewch i'r dudalen Eiddo i'w Rhentu i weld beth sydd ar gael.

Enw a lleoliad yr eiddo

Disgrifiad o'r eiddo

23 Stad Ddiwydiannol, Aberhonddu LD3 8LA

Hen uned ffatri sy'n darparu unedau diwydiannol ysgafn o ansawdd uchel  (300-1500ft2) ar Stad Ddiwydiannol boblogaidd Ffrwdgrech yn Aberhonddu.  Dim masnach, lletygarwch na hamdden.

Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt LD2 3BA

Unedau swyddfa ar safle hen ysgol gynradd yng nghanol Llanfair-ym-Muallt.  Dim masnach, lletygarwch na hamdden. 

Gweithdai Pentref Caersws Village  SY17 5EQ

Unedau diwydiannol ysgafn pwrpasol o ansawdd uchel yng nghanol y pentref gyda chysylltiadau trafnidiaeth rhagorol.  Dim masnach, lletygarwch na hamdden. 

Gweithdai Pentref Mellington, Yr Ystog SY15 6TQ

Casgliad o weithdai bach ar safle hen ysgol gynradd.  Dim masnach, lletygarwch na hamdden. 

Gweithdai Pentref  Llandysilio SY22 6ST

Gweithdai diwydiannol ysgafn pwrpasol ar ymyl stad dai gyda chysylltiadau ffyrdd da i Ogledd a Chanolbarth Cymru.  Dim masnach, lletygarwch na hamdden. 

Gweithdai Pentref Glantwymyn ger Machynlleth

Gweithdai diwydiannol ar safle a rennir â gwaith sment.  Dim masnach, lletygarwch na

hamdden. 

Gweithdai Pentref Llanbrynmair  SY19 7AA

Cymysgedd o unedau gweithdai diwydiannol ysgafn pwrpasol. Dim masnach, lletygarwch na hamdden. .

Gweithdai Pentref Llanerfyl SY21 0AS

Gweithdai diwydiannol ysgafn pwrpasol yng nghanol pentref Llanerfyl gyda chysylltiadau ffyrdd da.  Dim masnach, lletygarwch na hamdden. 

Automobile Palace, Llandrindod  LD1 5HU

I'w gadarnhau - gwaith adnewyddu'n digwydd 2021-2022, croesewir ymholiadau

Lakeside Boathouse, Llandrindod LD1 5NU

Caffi a siop anrhegion wrth ymyl y dŵr ger y llyn rhwyfo, Princes Avenue

Gweithdai Crefft Neuadd y Dref,  Llandrindod  LD1 5DL

Gweithdai busnesau bach yn y maes parcio cyhoeddus tu ôl i Neuadd y Dref a'r Gerddi Coffa yng nghanol Llandrindod.

Tŷ Ladywell, Y Drenewydd SY16 1QS

Swyddfeydd mawr o ansawdd uchel yng nghanol Y Drenewydd gyda lle parcio penodol. 

Old Sawmill, Tregynon, ger Y Drenewydd SY16 3PL

Swyddfeydd ac unedau diwydiannol ysgafn o fewn hen felin lifio i ffwrdd o'r ffordd fawr ar ei di rei hun. 

Canolfan Fusnes Great House Barn, Talgarth LD3 0AH

Unedau swyddfa o ansawdd uchel mewn hen ysgubor restredig yng nghanol Talgarth, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Dim masnach, lletygarwch na hamdden.

Gweithdai Talgarth, Bronllys Road LD3 0AA

Gweithdai bach mewn hen fracty ar gyrion Talgarth, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Dim masnach, lletygarwch na hamdden. 

Gweithdai Ystradgynlais Trawsffordd Road SA9 1BS

Stad ddiwydiannol gyda safleodd masnachol o wahanol faint (mwyafrif yn 250-1000tr2, rhai dros 1500tr2) ar Ffordd Trawsffordd yn Ystradgynlais.

Os na allwch ein cyrraedd ni ar y rhif ffôn isod, defnyddiwch y ffurflen ar-lein i ofyn am ragor o wybodaeth.

Gofyn am wybodaeth ychwanegol yma Llogi gweithdy busnes - gofyn am ragor o wybodaeth

 

Cysylltiadau

  • Ebost: property.services@powys.gov.uk
  • Rhif ffôn: 01597 826773
  • Cyfeiriad: Tîm Eiddo ac Adfywio, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu