Llogi gweithdy busnes

 

Llogi gweithdy busnesMae dewis eang o eiddo busnes ac eiddo diwydiannol led led Powys, sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o ddibenion busnes. Mae eiddo yn amrywio o weithdai sefydlu 250 troedfedd sgwâr i unedau diwydiannol ar raddfa fawr.

 

Mannau gwaith sy'n eiddo i'r Cyngor

Mae gan y cyngor bortffolio o unedau cychwynnol, gweithdai a swyddfeydd mewn 14 lleoliad led led Powys. Mae gennym dros 90,000 troedfedd sgwâr o le gwaith i swyddfeydd a diwydiannau gyda 160 o weithdai ac unedau swyddfa bychain.

Rydym yn darparu gwasanaethau mannau gwaith i fentrau bach a chanolig a busnesau cychwynnol fydd yn creu swyddi lleol fel ffordd o gyfrannu tuag at adfywhad ehangach Powys.

 

Safleoedd gweithdai

Dyma restr o safleoedd ein gweithdai.  I wybod mwy am yr hyn sydd ar gael neu i gael gwybodaeth am y portffolio, cysylltwch â'r Tîm Eiddo Masnachol neu gallwch weld rhestr o'r eiddo gwag ar y dudalen Eiddo i'w Rhentu.

 

Lleoliad y gweithdaiCyfanswm yr unedauDisgrifiad
Gweithdai Pentref Llandysilio8 uned gweithdyGweithdai ar ymyl stad dai gyda chysylltiadau ffyrdd da.
Gweithdai Pentref Llanerfyl10 uned gweithdyYng nghanol pentref Llanerfyl gyda chysylltiadau ffyrdd da.
Gweithdai Pentref Melltyn5 uned gweithdyCasgliad o weithdai mewn hen adeilad ysgol.
Gweithdai Pentref Caersws12 uned gweithdyYng nghanol y pentref gyda chysylltiadau cludiant gwych.
Gweithdai Pentref Glantwymyn8 uned gweithdyGweithdai ar yr un safle â gwaith sment.
Gweithdy Pentref Llanwddyn Efyrnwy6 uned gweithdyGweithdai ar hen floc stablau yn Llyn Efyrnwy.
Gweithdai Pentref Tregynon4 uned gweithdySafle ar gyrion pentref Tregynon mewn hen felin goed. .
Canolfan Fusnes Ysguboriau Mawrth Talgarth5 uned swyddfa
5 uned grefftau
Unedau swyddfa o safon uchel mewn hen ysgubor yng nghanol Talgarth.
Gweithdai Talgarth, Ffordd Bronllys6 uned gweithdy6 uned gweithdy ar gyrion Talgarth.
Gweithdai Crefft Neuadd y Dref Llandrindod5 uned gweithdyGweithdai busnesau bach yng nghanol Llandrindod.
Gweithdai Pentref Llanbrynmair7 uned gweithdyUnedau gweithdy mewn dau floc.
Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt10 uned swyddfaUnedau swyddfa o ansawdd uchel mewn hen ysgol gynradd ar gyrion Llanfair-ym-Muallt.
Gweithdai Ystradgynlais, Ffordd Trawsffordd55 gweithdy,
6 swyddfa,
13 storfa
Stâd ddiwydiannol gyda safleoedd masnachol o wahanol feintiau ar Ffordd Trawsffordd.
Canolfan Fusnes Y Trallwng (42 Stryd Lydan)Unedau swyddfaUnedau swyddfa ar y stryd yng nghanol Y Trallwng.
Aberhonddu (Holwch am fanylion pellach)1 uned ar hyn o bryd1 uned ar hyn o bryd gyda'r bwriad o'i rannu'n unedau llai, annibynnol.

 

Os na allwch ein cyrraedd ni ar y rhif ffôn isod, defnyddiwch y ffurflen ar-lein i ofyn am ragor o wybodaeth.

Gofyn am wybodaeth ychwanegol yma Llogi gweithdy busnes - gofyn am ragor o wybodaeth

 

Cysylltiadau

  • Ebost: property.services@powys.gov.uk
  • Rhif ffôn: 01597 826773
  • Cyfeiriad: Tîm Eiddo ac Adfywio, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu