1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Golffwyr ifanc yn rhagori ym Mhencampwriaethau Powys

Image cynrychioli Golffwyr ifanc yn rhagori ym Mhencampwriaethau Powys
12 Medi 2018 

Image of some young golfersBu golffwyr ifanc o bob cwr o Bowys yn cystadlu mewn cystadleuaeth flynyddol ar gyfer golff mini.

Cynhaliwyd Pencampwriaeth Golff 'Dewiniaid Bychain' (Wee Wonders) Powys yng Nghlwb Golff Llanfair-ym-Muallt yn ystod y gwyliau'r haf (8 Awst) a daeth dros 20 o chwaraewyr golff ifanc 14 oed ac iau i gystadlu.

Mae Pencampwriaethau 'Wee Wonders' yn cael eu trefnu gan Uned Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Powys ac yn rhan o'i strategaeth i gynyddu nifer y bobl sy'n chwarae golff.

Mae rheolau cystadleuaeth 'Wee Wonders' yn syml iawn - mae'r bobl ifanc yn dechrau o dîs (tees) iau, sy'n agosach at bob twll, ac mae pob golffiwr yn cael cyfanswm o 36 ergyd. Y nod yw gweld pa mor bell o gwmpas y cwrs naw twll y gallan nhw fynd.

Roedd safon chwarae bob golffiwr yn galonogol iawn a chafodd pawb hwyl arni. Derbyniodd pob un o'r cystadleuwyr dystysgrif a chafodd y ddau golffiwr ddaeth i'r brig ym mhob dosbarth oedran dlysau gan Uwch-swyddog Datblygu Chwaraeon y Cyngor, Katie Hamer-Grew.

Y rhai ddaeth i'r brig ym mhob categori oedd:

Blwyddyn 8 a 9

Bechgyn: 1af - Ciaran Price (Llanfair-ym-Muallt); 2ail - Tom Offa (Llanfair-ym-Muallt); 3ydd - Thomas Young (Llanidloes)

Blwyddyn 6 a 7

Bechgyn: 1af - Thomas Edwards (Llanelwedd); 2ail - Owen Price Davies (Gwernyfed)
Merched: 1af - Hali Rae Morris (Dyffryn Irfon)

Blwyddyn 4 a 5

Bechgyn: 1af - Harry Edwards (Llanelwedd); 2ail - Dafydd Price (Llanfair-ym-Muallt); 3ydd - Reuben Baker (Cefnllys)

Blwyddyn 2 a 3

Bechgyn: 1af - Joshua Alderton (Tref-y-clawdd); 2ail - Aled Davies (Llanfair-ym-Muallt); 3ydd - Harry Selly Hawkins (Llanidloes)
Merched: 1af - Chloe Edwards (Llanelwedd)

Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd golff i blant, cysylltwch â Katie Hamer-Grew ar gyfer Gogledd Powys (katie.hamer@powys.gov.uk / 01686 614063) neu Elin Wozencraft ar gyfer De Powys (elin.wozencraft@powys.gov.uk / 01874 612335).

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu