Golffwyr ifanc yn rhagori ym Mhencampwriaethau Powys

Image of some young golfers
12 Medi 2018 

Image of some young golfersBu golffwyr ifanc o bob cwr o Bowys yn cystadlu mewn cystadleuaeth flynyddol ar gyfer golff mini.

Cynhaliwyd Pencampwriaeth Golff 'Dewiniaid Bychain' (Wee Wonders) Powys yng Nghlwb Golff Llanfair-ym-Muallt yn ystod y gwyliau'r haf (8 Awst) a daeth dros 20 o chwaraewyr golff ifanc 14 oed ac iau i gystadlu.

Mae Pencampwriaethau 'Wee Wonders' yn cael eu trefnu gan Uned Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Powys ac yn rhan o'i strategaeth i gynyddu nifer y bobl sy'n chwarae golff.

Mae rheolau cystadleuaeth 'Wee Wonders' yn syml iawn - mae'r bobl ifanc yn dechrau o dîs (tees) iau, sy'n agosach at bob twll, ac mae pob golffiwr yn cael cyfanswm o 36 ergyd. Y nod yw gweld pa mor bell o gwmpas y cwrs naw twll y gallan nhw fynd.

Roedd safon chwarae bob golffiwr yn galonogol iawn a chafodd pawb hwyl arni. Derbyniodd pob un o'r cystadleuwyr dystysgrif a chafodd y ddau golffiwr ddaeth i'r brig ym mhob dosbarth oedran dlysau gan Uwch-swyddog Datblygu Chwaraeon y Cyngor, Katie Hamer-Grew.

Y rhai ddaeth i'r brig ym mhob categori oedd:

Blwyddyn 8 a 9

Bechgyn: 1af - Ciaran Price (Llanfair-ym-Muallt); 2ail - Tom Offa (Llanfair-ym-Muallt); 3ydd - Thomas Young (Llanidloes)

Blwyddyn 6 a 7

Bechgyn: 1af - Thomas Edwards (Llanelwedd); 2ail - Owen Price Davies (Gwernyfed)
Merched: 1af - Hali Rae Morris (Dyffryn Irfon)

Blwyddyn 4 a 5

Bechgyn: 1af - Harry Edwards (Llanelwedd); 2ail - Dafydd Price (Llanfair-ym-Muallt); 3ydd - Reuben Baker (Cefnllys)

Blwyddyn 2 a 3

Bechgyn: 1af - Joshua Alderton (Tref-y-clawdd); 2ail - Aled Davies (Llanfair-ym-Muallt); 3ydd - Harry Selly Hawkins (Llanidloes)
Merched: 1af - Chloe Edwards (Llanelwedd)

Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd golff i blant, cysylltwch â Katie Hamer-Grew ar gyfer Gogledd Powys (katie.hamer@powys.gov.uk / 01686 614063) neu Elin Wozencraft ar gyfer De Powys (elin.wozencraft@powys.gov.uk / 01874 612335).

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu