SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyhoeddi cyflwynydd noson gwobrau busnes uchel ei bri yn y sir

Image of Claire Summers
12 Medid 2018 

Image of Claire SummersBydd cyflwynydd BBC Wales Today a chyn-fyfyrwraig ym Mhrifysgol Aberystwyth, Claire Summers yn llywyddu mewn seremoni Gwobrau Busnes Powys yn ddiweddarach y mis yma.

A hithau'n wyneb cyfarwydd ar BBC Wales Today am fwy na degawd bellach, buodd Claire yn gyflwynydd newyddion cyn dod yn gyflwynydd chwaraeon ar y rhaglen. Mae hefyd wedi cyflwyno darllediadau o Gemau Olympaidd Llundain, Y Cwpan Ryder, ac yn ddiweddar, y dathliadau i groesawu Geraint Thomas yn ôl i lannau Cymru.

Mae Claire yn hen law ar lywyddu mewn seremonïau gwobrwyon gan ei bod yn cyflwyno Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Wales.

Bydd busnesau o bob cwr o Bowys yn tyrru i'r Hafren yn Y Drenewydd ddydd Gwener, 28 Medi 2018 ar gyfer y noson wobrwyo. Bydd 15 o wobrau'n cael eu cyflwyno gan gynnwys Gwobr y Beirniaid a Busnes Powys y Flwyddyn.

Gwerthodd tocynnau ar gyfer y digwyddiad o fewn oriau a bydd a rhai a fu'n ddigon ffodus i gael tocyn yn mwynhau derbyniad diodydd sy'n cael ei noddi gan Whittingham Riddell. Hefyd, byddan nhw'n mwynhau pryd o fwyd tri chwrs fydd yn cael ei goginio a'i weini gan fyfyrwyr arlwyo a lletygarwch Grwp Colegau NPTC.

Dywedodd Sue Lloyd Jones, Pennaeth Ysgol Lletygarwch ac Arlwyo yn NPTC: "Rydym wrth ein bodd o weithio gyda'r tîm yng Ngwobrau Busnes Powys eto eleni. Mae'r digwyddiad yn rhoi profiad gwerthfawr i'n myfyrwyr o groesawu a chynnal digwyddiad mor ddisglair, dw i'n siwr y byddan nhw'n mynd i'r afael â'r her."

Mae'r digwyddiad gwobrwyo'n cael ei drefnu gan Grwp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru.

Dywedodd Ceri Stephens, Rheolwr Grwp yng Ngrwp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru: "Rydym yn falch dros ben o fod yn ôl yn Hafren, Y Drenewydd eleni i ddathlu rhagoriaeth busnes ym Mhowys. Mae'r noson wobrwyo'n rhoi llwyfan i'r gorau ym myd busnes ar draws y rhanbarth ac ar draws pob sector. Dw i'n siwr y bydd ein gwesteion yn cael noson i'w chofio."

Dyma'r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Gwobr Sefydlu Busnes a noddir gan y County Times
• Celtic Woodland Holidays, Llanfair-ym-Muallt
• The UK Loose Leaf Tea Company Ltd, Aberhonddu
• Dragon UAV, y Drenewydd

Gwobr Entrepreneuriaeth a noddir gan Lywodraeth Cymru
• Camp Cynrig Glamping Village, Aberhonddu
• EvaBuild Ltd, y Drenewydd
• Glyngynwydd Wedding Barn and Cottages, Llangurig

Gwobr Ymroddiad Eithriadol i Hyfforddiant a noddir gan NiBS Ltd
• Happy Horse Retirement Home Ltd, Aberhonddu
• Charcroft Electronics, Llanwrtyd 
• PCI Pharma Services, y Gelli Gandryll

Gwobr Twf ar gyfer Busnesau Bach a noddir gan Myrick Training
• 5C Services, Llanfair-ym-Muallt
• AL Technical, y Drenewydd
• Varleys of Newtown Ltd, y Drenewydd

Gwobr Menter Gymdeithasol/Elusennol a noddir gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf
• Oriel Davies, y Drenewydd
• East Radnorshire Day Centre, Llanandras
• Montgomery Institute/ Cloverlands Model Car Museum, Trefaldwyn

Gwobr Busnes Micro (Dan 10 o Weithwyr) a noddir gan y Cambrian News a'r Brecon & Radnor Express
• AL Technical, y Drenewydd
• Mid Wales Shooting Centre, Trefeglwys
• Clywedog Riverside Holiday Home and Red Kite Touring, Llanidloes

Gwobr Rhagoriaeth mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth a noddir gan Nidec Control Techniques
• Compact Orbital Gears, Rhaeadr Gwy
• McCartneys LLP, y Drenewydd
• PYC, y Trallwng

Gwobr Mentor y Flwyddyn ym maes Croeso a Ffordd o Fyw a noddir gan y Cambrian Training Company
• Affinity Home Care Group, y Drenewydd
• Ysgol yr Eglwys yng Nghymru, Llan-gors, Llan-gors

Gwobr Twf a noddir gan Banc Datblygu Cymru
• Clywedog Riverside Holiday Home and Red Kite Touring, Llanidloes
• Hilltop Honey Ltd, y Drenewydd
• Evabuild Ltd, y Drenewydd

Gwobr Busnesau Bach (Dan 30 o Weithwyr) a noddir gan Grwp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru
• Hilltop Honey Ltd, y Drenewydd
• Confederate Chemicals Ltd, y Drenewydd
• Davlec Limited, y Trallwng

Gwobr Masnach Ryngwladol a noddir gan Gyfreithwyr Lanyon Bowdler 
• CellPath Ltd, y Drenewydd
• Earthbound Organics International Ltd, Llandrindod 
• Parry & Evans Ltd, y Trallwng

Gwobr Technoleg ac Arloesedd a noddir gan Trax JH Ltd
• CellPath Ltd, y Drenewydd
• Etic Lab LLP, y Drenewydd
• S P Filling Systems Ltd, Llandrindod 
• Plant i, Machynlleth

Gwobr y Busnes Twristiaeth Orau a noddir gan Grwp NPTC 
• Dan Yr Ogof, Canolfan Ogofeydd Cenedlaethol Cymru, Aber-craf
• Canolfan Grefft Corris a Labrinth y Brenin Arthur, Machynlleth
• Plas Dinam Country House, Llandinam

Mae'r prif wobr ar gyfer Gwobrau Busnes Powys, Busnes y Flwyddyn, yn cael ei noddi eleni gan Gyngor Sir Powys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu