Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

CysylltiadauCymunedol

CysylltiadauCymunedol

#Cysylltiadau Cymunedol. Rhwydwaith o dimau ydyw sy'n gweithio gyda phartneriaid a chymunedau i gynyddu gallu, hyder a balchder dinasyddion, a gwella'r ffordd maen nhw'n gweithio a'u lles ym Mhowys.

 

Y Diben

Darparu un ffynhonnell o wybodaeth i unigolion a chymunedau sydd eisiau gweithredu ac adeiladu ar yr ysbryd cymunedol gwych sy'n bodoli ym Mhowys.

Y tudalennau sydd â dolenni yma yw'r timau sydd ar hyn o bryd yn ffurfio'r rhwydwaith. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar sut i gael adeilad sy'n eiddo i'r cyngor i gartrefu eich grwp cymunedol/digwyddiad/menter gymdeithasol i gefnogi gwasanaethau ar gyfer oedolion a phlant.

Mae'r rhwydwaith yn ehangu a bydd mwy o dudalennau gwe yn cael eu hychwanegu. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau am dudalennau y dylid eu cynnwys ar y dudalen hon, cyflwynwch eich awgrym mewn e-bost at  communitydelivery@powys.gov.uk 

 

Darpariaeth Gymunedol

Sefyllfa pan fydd cymuinedau'n ymgymryd â rôl darparu gwasanaeth neu'n rheoli man neu adeilad cyhoeddus na all y cyngor fforddio'i redeg neu'i gynnal bellach.

Cliciwch yma i fynd i dudalen gwe 'Cyflenwi Cymunedol'

 

Cliciwch yma i fynd i wefan ‘Canolfannau Cymunedol Powys'

Tyfu ym Mhowys - Cymuned

Mae'r fenter Tyfu ym Mhowys yn cefnogi ac yn galluogi cymunedau cryf a bywiog i gynnig y gallu i dyfu i fusnesau ac i wella, hyrwyddo ac amddiffyn hunaniaeth gorfforol, gymdeithasol a diwylliannol Powys.

 

 

Tyfu ym Mhowys - Canolfannau

Cynlluniwch a sefydlwch Canolfan Gymunedol i ddiwallu anghenion eich cymuned. Ewch ati i weld beth sy'n gweithio mewn mannau eraill, gan sicrhau ei fod yn cael ei redeg yn dda, yn gyfreithlon ac yn ddidrafferth. Gwnewch eich Canolfan Gymunedol yn gynaliadwy yn ariannol a llawer o ffynonellau cefnogaeth eraill.

Cliciwch yma i fynd i dudalen gwe ‘Tyfu ym Mhowys – Atebion Busnes Calon Cymru (HWBS)'

 

Cliciwch yma i fynd i dudalen gwe 'PAVO'

PAVO

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys yn cynnig nifer o ffurfiau o gymorth, o Daflenni Gwybodaeth i Gyrsiau Hyfforddi, o restrau o Leoliadau, Adnoddau a chatalog Llyfrgell i fanylion eu Gwasanaeth Cadw Cyfrifon.

 

Oedolion a Phlant

Mae'r Cyngor yn cydweithio â phartneriaid allweddol i sicrhau rhwydwaith cymunedol o wasanaethau ataliol a chymorth cynnar. Rydym am gyd-drefnu'r rhwydwaith yn well a'i wneud yn fwy hygyrch fel bod y gwasanaethau'n gwella iechyd a lles.

Cliciwch yma i fynd i dudalennau 'Gwasanaethau Oedolion a Phlant’

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu