Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Gwybodaeth am Asiantaethau Gorfodaeth (NTSEAT)

Referrals from Trading Standards or Police

Atgyfeiriadau oddi wrth Safonau Masnach neu'r Heddlu

Y Tîm Arwerthwyr Tai Safonau Masnach Cenedlaethol yw'r awdurdod gorfodaeth arweiniol dan Ddeddf Arwerthwyr Tai 1979 a'i gyfrifoldeb yw asesu addasrwydd unigolion a busnesau i gynnal gwaith arwerthwyr tai gan gyflwyno rhybuddion neu orchmynion gwahardd yn erbyn y sawl a ganfyddir i fod yn anaddas. Noder, nid y ni yw'r awdurdod arwain ar gyfer y diwydiant rhentu tai.

Gwneud atgyfeiriad yma Atgyfeiriadau oddi wrth Safonau Masnach neu'r Heddlu

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu