SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynlluniau'r Ombwdsmon ar gyfer Unioni Camweddau

Os oes gennych anghydfod gyda gwerthwr tai mewn perthynas ag eiddo preswyl efallai y bydd modd i chi gyflwyno'ch cwyn i un o'r ddau gynllun gwneud yn iawn yn y Deyrnas Unedig. Rhaid i bob gwerthwr tai sy'n ymwneud ag eiddo preswyl fod yn perthyn i un o'r cynlluniau hyn. Cewch gyfeirio cwyn i'r ombwdsmon perthnasol gan ddibynnu ar ba gynllun y mae'r gwerthwr tai wedi ymgofrestru ag ef. Dyma'r ddau gynllun:

Gallwch chi chwilio am werthwyr tai sy'n aelodau ar wefannau'r ombwdsmon.

O 6 Awst 2018 ni fydd Gwasanaethau Ombwdsmon: Eiddo'n cynnig gwasanaeth datrys anghydfodau i gwsmeriaid sydd â chwyn am werthwr tai. O hyn ymlaen dylech gyfeirio'ch cwyn i ba un bynnag cynllun y mae'r gwerthwr tai wedi trosglwyddo iddo.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu