1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR)

Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR) yw'r ymadrodd cyffredinol a ddefnyddir wrth gyfeirio at ddulliau o ddatrys anghydfod rhwng defnyddwyr a masnachwyr heb fynd i'r llys. Mae cyfryngu (lle mae trydydd parti annibynnol yn helpu i wneud penderfyniad sy'n cael ei gytuno gan y naill ochr a'r llall) a chyflafareddu (lle mae lle mae trydydd parti annibynnol yn gwneud penderfyniad ar sail y ffeithiau, sy'n golygu y gall y ddwy ochr fod yn ymrwymedig iddynt) yn ddau fodd amgen o ddatrys anghydfod.

Mae dwy set o reoliadau yn defnyddio'r Gyfarwyddeb Ewropeaidd ar ddatrys anghydfod (ADR) yn y DU. Maen nhw i'w cael yma:

Mae'r rheoliadau'n gofyn i fusnesau sy'n gwerthu i gwsmeriaid ddarparu gwybodaeth, dewis awdurdodau cymwys i ardystio cynlluniau ADR a gosod y meini prawf y mae'n rhaid i'r ymgeiswyr eu cyflawni er mwyn ennill tystysgrif. Nid yw'r rheoliadau'n ei gwneud yn orfodol i fasnachwyr ymaelodi â chynllun ADR. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r rhan fwyaf o fusnesau sy'n gwerthu i ddefnyddwyr roi gwybod iddyn nhw am gynllun ADR ardystiedig, os oes cwyn na ellir ei ddatrys rhwng masnachwr a defnyddiwr.

Mae'r rheoliadau hefyd yn ei gwneud yn orfodol i ddarparwyr ADR sy'n awyddus i gael eu hardystio gyrraedd safonau penodol o ran annibyniaeth, amhleidioldeb a safon arbenigedd.

Mae'r Tîm  Gwerthwyr Tai Safonau Masnach Cenedlaethol yn awdurdod cymwys at ddibenion rheoliadau Dull Amgen o Ddatrys Anghydfodau yn y Deyrnas Unedig. Mae dau sefydliad addas yn y sector gwerthu tai ar hyn o bryd, sydd wedi eu cymeradwyo fel darparwyr Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfodau, sef:

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu