SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor i sefydliadau partner

Mae'r Tîm Safonau Masnach Cenedlaethol yn gweithio'n agos gyda'i bartneriaid yn y sector rheoleiddio, gyda'r nod o gyflwyno cyngor ar faterion penodol o fewn y maes gwerthu tai. Fe fyddwch yn dod o hyd i ddolenni yma i'n cyfarwyddyd diweddaraf a all fod yn ddefnyddiol i gyrff gorfodi a phartneriaid rheoleiddio, ynghyd â phecyn ar arfer gorau a chopi o'n cynllun busnes diweddaraf.

 

Cyfarwyddyd ar werthu eiddo

Am gyfarwyddyd sy'n ymwneud â Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 a Rheoliadau Diogelu Busnesau rhag Marchnata Camarweiniol 2008 o ran gwaith gwerthwyr tai, gweler ein Cyfarwyddyd ar Werthu Eiddo.

Ewch at y Cyfarwyddyd ar Werthu Eiddo [775KB]

 

Pecyn Cydymffurfiaeth

Mae ein Pecyn Cydymffurfiaeth Arwerthwyr Tai gan Safonau Masnach yn cynnig arfer gorau, llythyrau enghreifftiol a sefyllfaoedd i orfodwyr tra'n cynnal gwaith cydymffurfiaeth yn lleol.

Go to the Trading Standards Estate Agency Compliance Toolkit [1MB]

 

Cynllun Busnes

Lawrlwythwch gopi o'r Cynllun Busnes diweddaraf ar gyfer y tîm [372KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu