Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Gwybodaeth i Fusnesau (NTSEAT)

 

Cais i gael amrywio neu ddiddymu hysbysiad

Apply to have a notice varied or revoked

Os ydych chi'n destun gorchymyn rhybudd neu waharddiad ar hyn o bryd, gallwch wneud cais i amrywio neu ddiddymu'r gorchymyn. Cysylltwch â estate.agency@powys  

Sylwch ein bod yn codi ffi o £2500 am geisiadau o'r fath.

Apelio yn erbyn gorchymyn gwahardd neu rybudd

Appeal a prohibition or warning order

Os ydych wedi derbyn gorchymyn gwahardd neu rybudd gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad trwy wneud cais i Siambr Reoleiddio Gyffredinol Tribiwnlys yr Haen Gyntaf. Rhaid iddynt dderbyn eich apêl cyn pen 28 diwrnod o gyflwyno'r gorchymyn. Rhagor o wybodaeth: www.justice.gov.uk.

Lawrlwythwch y 'Cais am y Diwygiad' yma. [310KB]

Rhoi gwybod am fusnes

report a business

Os ydych yn amau nad yw busnes yn cydymffurfio â'i ymrwymiadau dan y Ddeddf Gwerthwyr Tai, gallwch anfon y manylion atom ni i estate.agency@powys.gov.uk. Ni fyddwn yn datgelu eich manylion mewn archwiliad oni bai eich bod yn rhoi caniatâd i ni wneud hyn.

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu