Gerddi Rhodfa'r Capten

Image of the garden designers
14 Medi 2018 

Image of the garden designers

Mae'r brodyr Harry a David Rich sy'n ddylunwyr tirluniau yn gweithio gyda Chyngor Sir Powys i ddarparu addurn nodedig yn y Gaer yn Aberhonddu.

Mae'r brodyr, sy'n hanu o Aberhonddu, Powys, y buddugwyr ieuengaf erioed yn Sioe Flodau Chelsea, wedi cytuno i ddylunio swae o arddangosfa â thema ar Rodfa'r Capten ger amgueddfa restredig Gradd II y dref, sydd wedi'i hadnewyddu, a'r llyfrgell newydd. Mae'r ddau adeilad gyda'i gilydd yn  ffurfio'r Gaer sy'n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd.

Dywed David "Ry'n ni wrth ein bodd cael bod yn rhan o'r tîm sy'n rhan o Erddi Rhodfa'r Capten. Nid yn unig cawsom ein magu yn ardal Aberhonddu, ond mae gan ein teulu hanes a chysylltiad hir â'r dref, felly mae'n wych gallu parhau'n perthynas â hi.

Ysbrydolwyd Gerddi Rhodfa'r Capten can y tirlun lleol hyfryd o amgylch Aberhonddu. Ry'n ni wedi ceisio adlewyrchu ei amrywiol gynefinoedd, o'r coetiroedd, y dolydd a'r bryniau ac wedi'u hymgorffori nhw yn amgylchedd ymarferol sy'n addas i deuluoedd. Gobeithio y bydd y Gerddi'n lle i orffwys ac i fwynhau gweithgareddau, celf a diwylliant yn y dyfodol."

Arweinydd y Cyngor yw'r Cyng. Rosemarie Harris. "Bydd y Gaer yn ased arbennig i bobl Aberhonddu, felly rwy'n falch dros ben fod gennym ddylunwyr â phroffil mor amlwg. Rwy'n edrych ymlaen yn arw i weld canlyniadau'u gwaith."

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Diwylliant: Ry'n ni'n falch iawn bod David a Harry Rich, dau arddwr mor ddawnus ac angerddol wedi cytuno i ddylunio nodwedd arbennig a fydd yn cynnig atyniad trawiadol ochr yn ochr â'n prif addurn diwylliannol.

"Bydd cynlluniau'r gwaith yn canolbwyntio ar blanhigion a llwyni brodorol, ac rwy'n siwr bydd hyn yn cyfoethogi'r ganolfan ddiwylliannol ac yn darparu hwb go iawn i ganol y dref."

Dywedodd Lucy Bevan, Swyddog Comisiynu Celf a Diwylliant y Cyngor, sy'n arwain prosiect y Gaer: 'Bydd tirluniau dychmygus Harry a David ar gyfer y Gaer yn trawsffurfio Rhodfa'r Capten ac yn creu amgylchedd gardd ganol dref sy'n hudolus ac yn hygyrch, lle mae modd cynnal lliaws o weithgareddau, o adrodd straeon i blant a helfeydd natur i gerddoriaeth a digwyddiadau celfyddydau perfformio. Mae'r Gaer yn brosiect cyfalaf sylweddol i Bowys, a bydd y gerddi'n ychwanegu bywyd a swyn i'r profiad sydd ar gael i'r gymuned ac i ymwelwyr ag Aberhonddu."

Cymeradwywyd cynlluniau'r gerddi gan bwyllgor cynllunio Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gynharach eleni, a disgwylir i'r gwaith ddechrau yn yr hydref.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu