SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyflwyno cynlluniau am gyfnewidfa drafnidiaeth

bus
14 Medi 2018 

busMae cynlluniau i gyflwyno cyfnewidfa drafnidiaeth arbennig mewn tref yng nghanol Powys wedi symud gam yn nes ar ôl i'r cyngor sir gyflwyno cais cynllunio.

Cyflwynodd Cyngor Sir Powys gais cynllunio ar gyfer cyfnewidfa drafnidiaeth newydd ar Station Crescent yn Llandrindod.

Bydd y gyfnewidfa newydd yn creu un man canolog ar gyfer cyfleusterau bws a thrên, gan gynnwys safleoedd bysus a lloches i feiciau.

Os bydd yn digwydd, bydd yn creu terminws bysus mwy diogel i'r bysus sy'n dod i'r dref yn gyson.  Bydd hefyd yn lleddfu problemau tagfeydd o amgylch gorsaf reilffordd y dref, lle mae'r bysus sy'n teithio tua'r gogledd a'r de yn aros ar hyn o bryd.

Fel rhan o'r cynlluniau, bydd hen garej geir yn cael ei ddymchwel i greu maes parcio penodol a diogel i staff Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, a fyddai'n symud o'i safle presennol ger yr orsaf drenau.

O ganlyniad i nawdd Llywodraeth Cymru, prynodd y cyngor safle hen garej lleol ar Station Crescent fel rhan o'i gynlluniau i greu cyfnewidfa bws yn y dref.  Mae'r cyngor a'r bwrdd iechyd wedi bod yn cydweithio'n agos ar y cynllun hwn i wella cyfleusterau yn Llandrindod.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar Drafnidiaeth: "Rwy wrth fy modd ein bod ni wedi cyflwyno'r cynlluniau hyn ac wedi symud gam yn nes at greu cyfnewidfa drafnidiaeth yn Llandrindod.

"Os bydd y cynlluniau hyn yn cael sêl bendith, bydd yn hwb aruthrol i'r dref ac yn golygu bod pobl a busnesau'n gallu teithio'n ddiogel.

"Mae'r cydweithio hwn rhwng Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a'r cyngor yn pwysleisio sut y gallwn lwyddo, a sut y bydd y dref ac ymwelwyr yn elwa ohono."

Dywedodd Hayley Thomas, Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Mae hwn yn gam mawr ymlaen o ran teithio a thrafnidiaeth yn Llandrindod, sy'n bosibl trwy bartneriaeth rhwng y cyngor a'r bwrdd iechyd.  Yn ogystal â chreu cyfnewidfa drafnidiaeth hanfodol i'r dref, bydd yn ein helpu ni barhau i wella mynediad a pharcio i gleifion, ymwelwyr a staff sy'n defnyddio Ysbyty Coffa Llandrindod."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu