Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Trefnu sioeau teithiol ar gyfer Wythnos Ailgylchu 2018

Image of some bins
17 Medi 2018 

Image of some bins

Bydd swyddogion ymwybyddiaeth gwastraff o Gyngor Sir Powys yn cynnal sioeau teithiol yn nes ymlaen yn y mis yn rhoi gwybodaeth ar sut i ailgylchu mwy.

Bydd y swyddogion yn ymweld ag archfarchnadoedd a llyfrgell ym Mhowys yn ystod Wythnos Ailgylchu 2018 sy'n cychwyn dydd Llun, 24 Medi.

Nawr yn ei bymthegfed flwyddyn, mae Wythnos Ailgylchu'n dathlu ailgylchu.  Nod yr wythnos yw annog pawb i ailgylchu mwy a hefyd i ddangos manteision ailgylchu eitemau o bob rhan o'r cartref.

Bydd y swyddogion ymwybyddiaeth gwastraff yn y mannau canlynol yn ystod Wythnos Ailgylchu:

·         Dydd Llun 24 Medi - Tesco, Y Trallwng

·         Dydd Mawrth 25 Medi - Tesco, Y Drenewydd

·         Dydd Mercher 26 Medi - Llyfrgell Aberhonddu

·         Dydd Iau 27 Medi - siopau Tesco yn Llandrindod ac Ystradgynlais.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Rydym yn falch iawn o'n cyfraddau ailgylchu ac ymdrechion ein trigolion i ailgylchu gymaint â phosibl.

"Fodd bynnag, nid da lle gellir gwell, ac mae Wythnos Ailgylchu'n gyfle i ddangos faint o ddeunydd y gellir eu hailgylchu yn hytrach na'u claddu.

"Byddem yn annog trigolion i alw heibio un o'r sioeau teithiol hyn a siarad â'n swyddogion gwastraff wyneb yn wyneb a derbyn awgrymiadau a chyngor ar sut i roi hwb i'w hymdrechion ailgylchu."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu