Trefnu sioeau teithiol ar gyfer Wythnos Ailgylchu 2018

Image of some bins
17 Medi 2018 

Image of some bins

Bydd swyddogion ymwybyddiaeth gwastraff o Gyngor Sir Powys yn cynnal sioeau teithiol yn nes ymlaen yn y mis yn rhoi gwybodaeth ar sut i ailgylchu mwy.

Bydd y swyddogion yn ymweld ag archfarchnadoedd a llyfrgell ym Mhowys yn ystod Wythnos Ailgylchu 2018 sy'n cychwyn dydd Llun, 24 Medi.

Nawr yn ei bymthegfed flwyddyn, mae Wythnos Ailgylchu'n dathlu ailgylchu.  Nod yr wythnos yw annog pawb i ailgylchu mwy a hefyd i ddangos manteision ailgylchu eitemau o bob rhan o'r cartref.

Bydd y swyddogion ymwybyddiaeth gwastraff yn y mannau canlynol yn ystod Wythnos Ailgylchu:

·         Dydd Llun 24 Medi - Tesco, Y Trallwng

·         Dydd Mawrth 25 Medi - Tesco, Y Drenewydd

·         Dydd Mercher 26 Medi - Llyfrgell Aberhonddu

·         Dydd Iau 27 Medi - siopau Tesco yn Llandrindod ac Ystradgynlais.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Rydym yn falch iawn o'n cyfraddau ailgylchu ac ymdrechion ein trigolion i ailgylchu gymaint â phosibl.

"Fodd bynnag, nid da lle gellir gwell, ac mae Wythnos Ailgylchu'n gyfle i ddangos faint o ddeunydd y gellir eu hailgylchu yn hytrach na'u claddu.

"Byddem yn annog trigolion i alw heibio un o'r sioeau teithiol hyn a siarad â'n swyddogion gwastraff wyneb yn wyneb a derbyn awgrymiadau a chyngor ar sut i roi hwb i'w hymdrechion ailgylchu."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu