SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Oriau gwaith estynedig

Image of Hay Library
18 Medi 2018 

Image of Hay Library

Bydd man cymunedol hyblyg y Gelli Gandryll - sy'n cynnwys llyfrgell y dref - ar agor am fwy o oriau bob wythnos, o ddechrau Hydref o ganlyniad i gymorth ariannol gan bartneriaid hael, sydd wedi gofyn i fod yn ddi-enw.

Am gyfnod prawf o 6 mis bydd y cyfleuster ar agor rhwng 1.30 - 6pm, gan roi'r cyfle i blant a theuluoedd sy'n gweithio 'oriau swyddfa' traddodiadol y cyfle i ddefnyddio'r cyfleusterau am gyfnod hirach.

O ddydd Llun 1 Hydref, bydd oriau agor y cyfleuster yn y Gelli Gandryll fel a ganlyn:

·         Dydd Llun 10am - 12.30pm, 1.30pm - 3.00pm

·         Dyddd Iau 10am - 12.30pm, 1.30pm - 3.00pm

·         Dydd Gwener 1.30pm - 6.00pm

·         Dydd Sadwrn 10am - 12.30pm

"Rydym yn falch o allu agor y man cymunedol hyblyg am hirach ac rydym yn ddiolchgar iawn i'n partneriaid am y cymorth ariannol", dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, aelod portffolio'r cyngor ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant.  "Mae darllen am bleser yn hanfodol i lwyddiant plant mewn bywyd.  Mae'n cydweddu â'u dysgu yn yr ysgol ac yma gallwn ddarparu'r ddau gyfle mewn un safle canolog, sy'n wych."

"Fodd bynnag, ond nid cyfleuster ar gyfer y plant yn unig yw hwn, mae ystod eang o lyfrau ac adnoddau ar gael i'w fwynhau gan bobl o bob oed yn y gymuned" ychwanegodd y Cynghorydd Powell.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu