SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dwy dref wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobrau Stryd Fawr Orau Prydain

Great British High Street Logo
19 Medi 2018 

Great British High Street Logo

Mae Crughywel a'r Trallwng wedi cyrraedd y rhestr fer mewn cystadleuaeth sydd wedi'i hanelu at ddathlu y 'stryd fawr' gorau a mwyaf uchelgeisiol y DU.

Bydd enillwyr y Gwobrau Stryd Fawr Orau Prydain 2018 yn derbyn £15,000 mewn gwobrau ariannol.

Croesawyd y newyddion gan y Cynghorydd Martin Weale, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Economi a Chynllunio: "Mae hwn yn newyddion gwych ar gyfer y ddwy dref yma ac ry'n ni'n falch iawn o weld bod dwy o'r saith stryd fawr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer o Gymru yn dod o Bowys."

"Mae'r Trallwng a Chrughywel wedi cael eu rhoi ar y rhestr fer ar gyfer y Wobr Pencampwr y Stryd Fawr felly hoffwn ddymuno'r gorau iddyn nhw yn y gystadleuaeth ac ry'n ni'n edrych ymlaen at y beirniadu," ychwanegodd.

Bydd y ddwy dref nawr yn brwydro yn erbyn y 36 tref arall sydd wedi cyrraedd y rhestr fer o bob cwr o'r DU mewn pleidlais gyhoeddus, sy'n cyfrif am 30 y cant o'r sgôr terfynol.  Byddan yna gyfle i greu argraff ar banel beirniadu arbenigol wrth iddyn nhw geisio cipio'r wobr a chael eu coroni fel y gorau ym Mhrydain.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y bleidlais gyhoeddus fynd i www.thegreatbritishhighstreet.co.uk am ragor o wybodaeth.  Bydd y rhai sy'n ennill y categorïau Pencampwr y Stryd Fawr a'r Seren Newydd yn cael eu cyhoeddi ar 15 Tachwedd mewn seremoni wobrwyo yn Llundain.

Bydd y gwobrau, sy'n cael eu rhedeg gan y Gweinidog Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol ac yn cael eu noddi gan Visa, yn cydnabod ac yn dathlu cyraeddiadau lleol ar ein stryd fawr ac yn rhoi sylw i enghreifftiau da o sut y gall y stryd fawr diwallu'r heriau o ran newid mewn ymddygiad y defnyddiwr ac amgylchedd masnachol sy'n newid yn gyson.

Yn dilyn proses ddethol gadarn a oedd yn cael ei arwain gan banel o feirniaid annibynnol, daeth pedair stryd fawr i'r brig a chyrraedd y rhestr fer ar gyfer y categori Pencampwr y Stryd Fawr (yn cynnwys Crughywel a'r Trallwng), sydd a'r nod o ddod o hyd i'r stryd fawr orau yn y DU, gyda thair stryd fawr o Gymru wedi'u rhoi ar y rhestr fer yn y categori Seren Newydd, gyda'r nod o ddod o hyd i'r stryd fawr fwyaf uchelgeisiol. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu