SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cymeradwyo cynlluniau am fflatiau yn Y Drenewydd

Design plans for the new flats in Newtown
19 Medi 2018 

Design plans for the new flats in Newtown

Mae'r cyngor sir wedi cyhoeddi y rhoddwyd sêl bendith i gynlluniau newydd am adeilad tri llawr mewn tref yng ngogledd Powys a fydd yn cynnwys 26 o fflatiau un llofft.

Wythnos diwethaf, (dydd Iau 13 Medi) rhoddodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Powys ganiatâd cynllunio i adeiladu'r fflatiau ar dir ger Clwb Bowlio'r Drenewydd yn Lôn Gefn.

Bydd y fflatiau'n cael eu datblygu gan Wasanaeth Tai'r cyngor, ac yn cael eu rhentu er mwyn helpu'r cyngor i wireddu ei Weledigaeth 2025 - i adeiladu o leiaf 250 o gartrefi fforddiadwy ar draws y sir erbyn 2023.

Mae'r datblygiad a fydd yn diwallu Gofynion Ansawdd Datblygu Llywodraeth Cymru, wedi'i gynllunio i ateb anghenion tenantiaid y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Tai: "Rwy wrth fy modd i ni gael caniatâd cynllunio.  Mae'r penderfyniad yn golygu y bydd y cyngor yn adeiladu tai cymdeithasol newydd am y tro cyntaf ers deugain mlynedd.

"Mae hefyd yn golygu y byddwn yn dechrau gweithio ar ein haddewid i ddatblygu 250 o gartrefi ychwanegol dros y bum mlynedd nesaf i ateb anghenion cymunedau lleol ym Mhowys.  Y datblygiad hwn yw'r cyntaf o nifer sydd ar y gweill ar draws y sir.

"Mae'r cynllun yn ystyried ein Polisi Hybu Pren a fydd yn golygu bod pren yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y prif strwythur a'r deunydd allanol gan gynnwys y ffenestri a'r drysau.

"Bydd y datblygiad cyffrous hwn yn ateb anghenion y gymuned leol."

Ar ôl sicrhau'r caniatâd cynllunio, bydd gwaith yn mynd ymlaen dros yr wythnosau nesaf i orffen y dogfennau tendro.  Bydd y broses dendro'n digwydd dros fis Hydref/Tachwedd gyda'r bwriad o ddechrau ar y gwaith yn gynnar yn y flwyddyn newydd.  Bydd yn cymryd tua 18 mis i orffen y gwaith.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu