NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Awduron lleol yn lansio Gwyl Lenyddol Tref-y-clawdd

Image of Deborah Moggach
20 Medi 2018 

Image of Deborah Moggach

Mae tref y ffin ar Glawdd Offa'n paratoi ar gyfer ei Gwyl Lenyddol gyntaf, wrth i Lyfrgell a Chanolfan Gymuned Tref-y-clawdd baratoi i groesawu 22 o awduron fis nesaf.

Bydd Gwyl Lenyddol Tref-y-clawdd yn lansio ddydd Mawrth 2 Hydref ac yn digwydd bob bore dydd Mawrth trwy gydol fis Hydref.  Bydd yn cynnwys rhaglen o awduron addawol yn ogystal â rhai mwy profiadol.

Bydd yr gwyl yn cynnwys llythrennedd ar sawl fformat a synnwyr, gan gynnwys sgyrsiau gan awduron, barddoniaeth, gwerthu llyfrau, celf, cerddoriaeth, dawns, graffoleg, hiwmor a'r straeon tu ôl i 'gelf y corff'.  Bydd y caffi sydd dan ofal wirfoddolwyr, yn agor bob wythnos, gan roi cyfle i fwynhau paned yr un pryd.

"Hoffwn ddymuno pob llwyddiant i'r gwyl, fel ffordd wych i ddathlu'r awduron sydd wedi cael eu hysbrydoli ar ffiniau Powys.  Mae'n ffordd hyfryd i bawb ddathlu pleserau llyfrgelloedd, llyfrau a darllen, ac i gwrdd â phobl dalentog sy'n byw yn eu plith", dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant, sydd hefyd yn gyfrifol am lyfrgelloedd.

Dywedodd Karen Plant, Cadeirydd Canolfan Gymuned Tref-y-clawdd a'r Fro: "Ar ddydd Mawrth 2 Hydref, bydd yr ?yl yn cael ei lansio gyda darlleniadau gan y bardd enwog Dr Rhiannon Hooson, Deborah Moggach, awdures y Best Exotic Marigold Hotel, a chyd-awduron Ian Marchant a Guy Smith.  Bydd yna arddangosfa o ddawnsio 'jive', graffoleg a chrefftau a lluniaeth ysgafn.  Rydym yn falch iawn i ddangos y talentau rhyfeddol sy'n bodoli yn y rhan hon o Bowys."

Gallwch godi rhaglen o awduron yn y llyfrgell a'r ganolfan gymunedol yn y dref.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu