Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Cynlluniau buddsoddi wedi'u cwblhau

Image of the new school opening party
24 Medi 2018 

Image of the new school opening partyMae gwerth dros £20m o fuddsoddiad mewn addysg gynradd yn nalgylch Gwernyfed wedi dod i ben gydag agoriad swyddogol Ysgol Gynradd newydd yr Eglwys yng Nghymru Cleirwy.

Yr ysgol hon yw'r olaf o bum ysgol gynradd newydd sy'n rhan o fuddsoddiad gwerth £23m.  Fe'i hagorwyd yn swyddogol gan Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC ddydd Llun (24 Medi).

Ariannwyd y bum ysgol newydd, sef Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Archddiacon Griffiths, Llyswen, Ysgol y Mynydd Du, Talgarth, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llangors, Ysgol Gynradd Y Gelli Gandryll ac Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Cleirwy, gan y cyngor sir a Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, Llywodraeth Cymru.

Agorwyd y pedair ysgol gyntaf gan Ysgrifennydd y Cabinet ac Arweinydd Cyngor Sir Powys yn gynharach eleni.

Mae'r bum ysgol wedi'u cynllunio i'r un safon ond yn cadw nodweddion unigol trwy wahanol liwiau a dodrefn.  Maen nhw'n rhannu cynllun 'stryd ganolog' gyffredin gyda lle hyblyg y gellir ei ddefnyddio mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys ardal ddysgu anffurfiol, llyfrgell neu le i grwpiau bach.  Mae'r ystafelloedd dosbarth yn rhedeg o'r ardal ganolog.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu