Cynlluniau buddsoddi wedi'u cwblhau

Image of the new school opening party
24 Medi 2018 

Image of the new school opening partyMae gwerth dros £20m o fuddsoddiad mewn addysg gynradd yn nalgylch Gwernyfed wedi dod i ben gydag agoriad swyddogol Ysgol Gynradd newydd yr Eglwys yng Nghymru Cleirwy.

Yr ysgol hon yw'r olaf o bum ysgol gynradd newydd sy'n rhan o fuddsoddiad gwerth £23m.  Fe'i hagorwyd yn swyddogol gan Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC ddydd Llun (24 Medi).

Ariannwyd y bum ysgol newydd, sef Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Archddiacon Griffiths, Llyswen, Ysgol y Mynydd Du, Talgarth, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llangors, Ysgol Gynradd Y Gelli Gandryll ac Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Cleirwy, gan y cyngor sir a Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, Llywodraeth Cymru.

Agorwyd y pedair ysgol gyntaf gan Ysgrifennydd y Cabinet ac Arweinydd Cyngor Sir Powys yn gynharach eleni.

Mae'r bum ysgol wedi'u cynllunio i'r un safon ond yn cadw nodweddion unigol trwy wahanol liwiau a dodrefn.  Maen nhw'n rhannu cynllun 'stryd ganolog' gyffredin gyda lle hyblyg y gellir ei ddefnyddio mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys ardal ddysgu anffurfiol, llyfrgell neu le i grwpiau bach.  Mae'r ystafelloedd dosbarth yn rhedeg o'r ardal ganolog.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu