Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Tyfu Gwell Busnesau ym Mhowys

Image of a bound document
26 Medi 2018 

Image of a bound documentMae help llaw ar gael ar gyfer busnesau lleol ym Mhowys yr hydref hwn.  Mae digwyddiadau Gwell Busnes Powys yn cael eu cynnal ar draws y sir unwaith eto.

Trefnir y digwyddiadau gan Wasanaeth Adfywio Cyngor Sir Powys ac mae'r digwyddiadau am ddim ar gyfer busnesau Powys.  Mae'n ffordd wych o greu cysylltiadau newydd, datblygu masnach, dod o hyd i gymorth a chyngor am ddim ac i glywed am bynciau llosg y Sir.

Bydd gwestai'n clywed rhagor am y Fargen Twf Canolbarth Cymru a'r Rhaglen Targedu Buddsoddiad Adfywio ar gyfer Canolbarth Cymru a sut y bydd hyn yn elwa Powys.  Byddant hefyd yn clywed am sut y mae rhaglenni tai y Cyngor yn helpu busnesau lleol.  Bydd y siaradwyr gwadd yn cynnwys Banc Datblygu Cymru, Gwasanaethau Busnes Calon Cymru a Chanolfan Bwyd Cymru.

Bydd ystod o wasanaethau cymorth hefyd ar gael i roi cymorth a chyngor i fusnesau yn cynnwys Busnes Cymru, Cyflymu Cymru i Fusnesau, Hyfforddiant Cambrian, Gr?p Colegau NPTC, Grwp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru a'r Ffederasiwn Busnesau Bach. 

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris, a fydd yn mynychu'r digwyddiadau;

"Mae tyfu'r economi yn rhan bwysig o gynllun gwella Gweledigaeth 2025 y Cyngor.  Mae ein busnesau lleol yn bartneriaid allweddol ar gyfer diogelu ffyniant economaidd Powys ar gyfer y dyfodol.  Mae digwyddiadau Rhwydweithio Gwell Busnes Powys yn llwyfan pwysig ar gyfer rhannu cyfleoedd a thrafod syniadau a all lunio dyfodol ein heconomi leol."

I gadw lle ewch i www.growinpowys.com neu ffoniwch 01597 827656.

Gwybodaeth ychwanegol

Dyma'r ail gyfres o ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn 2018 yn dilyn llwyddiant cyfres tebyg yn ystod y gwanwyn yn gynharach eleni.

Fideo byr: https://youtu.be/7QFoKIB-mM0

Dyddiadau ac Amseroedd y Digwyddiadau fel a ganlyn:

Ardal:

Lleoliad:

Dyddiad:

Dechrau:

Ardal Y Drenewydd a'r Trallwng

Neuadd Gregynog, Tregynon

03/10/18

7:30AM

Ardal y Bannau Brycheiniog

Gwesty'r Castell, Aberhonddu

10/10/18

7:30AM

Ardal Tref-y-clawdd

Canolfan Gymuned Tref-y-clawdd

24/10/18

7:30AM

Ardal Machynlleth

Canolfan y Dechnoleg Amgen, Machynlleth

01/11/18

6:30PM 

Ardal Llanfair-ym-Muallt

T?r Brycheiniog, Maes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd  

08/11/18

6:30PM 

Ardal Ystradgynlais

Castell Craig y Nos ger Abercraf

14/11/18

6:30PM 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu