Wythnos Tiroedd Comin y Byd

Image of common land
2 Hydref 2018 

Image of common landGan fod ynddi fwy na 40% o dir comin Cymru, bydd Powys yn chwarae rhan allweddol yn wythnos Tiroedd Comin y Byd, a fydd yn cael ei dathlu'r wythnos yma.

I gydnabod pwysigrwydd y sir, bydd Cyngor Sir Powys a'r partneriaid sy'n helpu i at reoli tir comin yn gynaliadwy yn cyfrannu at Wythnos Tiroedd Comin y Byd, a gynhelir o 4 - 12 Hydref.

Dyfodol tiroedd comin a'r bobl sy'n ei ystyried yn bwysig fydd yn ffurfio canolbwynt y trafod, a bydd Chynlluniau Rheoli Cynaliadwy Llywodraeth Cymru fydd un ffordd o ddwyn pobl at ei gilydd i edrych ar well ffyrdd o ofalu am y lleoedd hyn er lles pawb sy'n eu defnyddio.

Llywodraeth Cymru sy'n ariannu'r cynlluniau dros gyfnod o dair blynedd. Y nod yw annog cydweithredu a mwy o ddealltwriaeth rhwng y rheiny sy'n rheoli'r tir a'r rheiny sy'n ei ddefnyddio, boed hynny ar gyfer amaeth, hamdden neu ddibenion eraill. Mae tiroedd comin hefyd yn cynnal cynefinoedd pwysig i amddiffyn bywyd gwyllt. Mae gan y cynefinoedd hyn allu unigryw i reoli carbon deuocsid a dwr. Bydd y gwersi a ddysgir o'r cynlluniau hyn yn eu helpu i sicrhau bod tir comin yn adnodd naturiol gwerthfawr a fydd yn parhau i fod o fudd i bawb yn y dyfodol tymor hir.

Mae rhagor o fanylion am Wythnos Tiroedd Comin y Byd i'w gweld ar https://www.worldcommonsweek.org/

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch beth yw tir comin yn ôl y gyfraith, a sut y gallech ei fwynhau at ddibenion hamdden, mae gwybodaeth ar wefan y Cyngor yn https://cwsmer.powys.gov.uk/article/2748/Sut-i-chwilio-diwygio-ac-edrych-ar-y-Gofrestr-Tir-Comin

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu