SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cabinet i ystyried cynlluniau gwastraff gwyrdd

Image of some green waste
3 Hydref 2018 

Image of some green waste

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd y Cabinet yn ystyried cynlluniau i gyflwyno gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd yr wythnos nesaf a bydd yn rhaid i ddefnyddwyr dalu am y gwasanaeth yma.

Mae'r cyngor yn bwriadu cyflwyno'r gwasanaeth newydd hwn, ac os aiff yn ei flaen, bydd trigolion yn gallu dweud eu dweud ar y modd y bydd y gwasanaeth casglu'n cael ei weithredu.

Ar hyn o bryd, gall trigolion fynd â'u gwastraff gwyrdd naill ai i'r ganolfan ailgylchu deunydd o'r cartref, neu i safle ailgylchu cymunedol.

Fodd bynnag, nid oes staff yn goruchwylio banciau gwastraff gwyrdd mewn safleoedd ailgylchu cymunedol, ac yn aml bydd y banciau hyn yn cael eu camddefnyddio gan arddwyr masnachol a phobl sy'n tipio'n anghyfreithlon.

Os aiff y cynllun yn ei flaen, efallai bod modd cyflwyno'r gwasanaeth newydd o fis Ebrill 2019 a byddai'r banciau gwyrdd yn y safleoedd ailgylchu cymunedol yn cael eu dileu. Ni fyddai hyn yn effeithio ar y cyfleusterau yn y pum Canolfan Ailgylchu Gwastraff o'r Cartref ar hyd a lled Powys.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Rydym yn cynnig cyflwyno casgliad gwastraff gwyrdd i bob aelwyd ar sail tâl am y gwasanaeth. Mae'r math yma o wasanaeth wedi bod yn boblogaidd iawn mewn ardaloedd eraill o'r cyngor gan ei fod yn darparu dull cyfleus i drigolion ailgylchu eu gwastraff gwyrdd.

"Os caiff y gwasanaeth yma ei gyflwyno, ni fyddai angen y banciau gwyrdd mewn safleoedd ailgylchu cymunedol. Mae'r rhain yn unigryw i Bowys, ond gan nad yw'r banciau hyn yn cael eu goruchwylio, bydd garddwyr masnachol yn eu camddefnyddio'n rheolaidd, a hefyd bydd pobl eraill diegwyddor yn eu defnyddio'n anghyfreithlon i waredu deunyddiau eraill, megis gwastraff crefftau cartref. Bydd hyn yn halogi'r llwyth cyfan, sy'n golygu wedyn bod angen ei anfon i safle tirlenwi.

"Os cyflwynir y gwasanaeth casglu, gan ddileu'r banciau gwastraff gwyrdd yn y safleoedd ailgylchu cymunedol, gallem wneud arbedion o ryw £280,00.

"Os caniateir y cynllun, byddem yn ymgynghori â thrigolion yn nes ymlaen yn y flwyddyn er mwyn iddynt ddweud eu dweud a llunio sut y dylid gweithredu'r gwasanaeth yma."

Bydd y Cabinet yn ystyried y cynlluniau ddydd Mawrth 9 Hydref.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu