SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dirwy gwastraff masnachol i fusnes o Dref-y-clawdd

Image of a trade waste bin
5 Hydref 2018 

Image of a trade waste bin

Mae busnesau ym Mhowys yn cael eu hatgoffa am eu goblygiadau cyfreithiol i waredu â'u gwastraff masnachol yn gywir gan y cyngor sir.

Mae Tîm Gorfodaeth ac Ymwybyddiaeth Gwastraff Cyngor Sir Powys wedi cyflwyno gair i atgoffa busnesau, wedi i fusnes gwledig ger Tref-y-clawdd dderbyn rhybudd dirwy penodedig o £300 am fethu â chyflwyno'r dogfennau perthnasol ar gyfer gwaredu â'u gwastraff masnachol.

Cyflwynwyd y rhybudd dirwy penodedig wedi i griw ailgylchu'r cyngor adrodd am gyfeintiau sylweddol o ddeunyddiau ailgylchu yn cael eu rhoi allan gyda chasgliadau o'r cartref pob wythnos.

Bu swyddog gorfodaeth gwastraff yn ymchwilio gan ddatgelu fod llawer iawn o weithgareddau masnachol yn cael eu cynnal ar y safle hwn.

Gofynnwyd i'r busnes gyflwyno nodiadau trosglwyddo gwastraff i ddangos lle'r oeddynt yn mynd â'u gwastraff ond ni wnaethant lwyddo i gyflwyno'r dogfennau perthnasol gan dderbyn rhybudd dirwy penodedig, sydd wedi cael ei dalu.

Dosberthir unrhyw wastraff neu ddeunyddiau ailgylchu a gynhyrchir gan fusnes fel gwastraff masnachol. Mae dyletswydd gyfreithiol ar fusnesau gan gynnwys darparwyr llety gwyliau hunanarlwyo i waredu â'u gwastraff masnachol mewn dull proffesiynol.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet dros Ailgylchu a Gwastraff: "Rydym eisiau i fusnesau lleol ffynnu ym Mhowys ond i wneud hyn, mae angen i ni sicrhau fod pob busnes yn cydymffurfio â'r gyfraith.

"Mae'n hanfodol fod pob busnes yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau cyfreithiol ynghylch storio, cludo a gwaredu â gwastraff a reolir yn gywir. Mae gwastraff yn cael ei reoli'n llym am reswm da.

"Mae ein tîm yn gweithredu yn ôl dull sy'n seiliedig ar wybodaeth i wirio nad yw gwastraff yn cael ei waredu'n anghyfreithlon ond gallwn gynnal archwiliadau yn y fan a'r lle gyda busnesau ar unrhyw adeg felly mae'n bwysig sicrhau fod busnesau yn cadw trefn ar eu gwaith papur.

"Yn y pen draw, fe fydd hyn yn helpu i ddiogelu'r amgylchedd ac iechyd cyhoeddus trwy sicrhau fod yr holl wastraff a deunyddiau ailgylchu masnachol ond yn cael eu trin a'u trafod gan weithredwyr proffesiynol fel y gallwn wneud yn siwr nad yw'n diweddu yn y lle anghywir."

Am ragor o wybodaeth am eich gwastraff masnachol a chyngor a chefnogaeth am ddim am eich dyletswyddau cyfreithiol, edrychwch ar www.rightwasterightplace.com or www.powys.gov.uk/ên/bins-rubbish-recycling/trade-waste-and-recycling/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu