SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cystadleuaeth yn ôl i ailgylchu batris mewn ysgolion

Image of some batteries
5 Hydref 2018 

Image of some batteries

Mae disgyblion ysgol led led Powys yn cael eu hannog i ailgylchu cymaint o fatris ag y gallant ac i gael cyfle i ennill tocynnau rhodd i'w hysgolion.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnal ei gystadleuaeth ailgylchu batris unwaith eto ac yn annog ysgolion i ymuno a chofrestru er mwyn cael cyfle i ennill tocynnau rhodd.

Gallai'r ysgol sy'n casglu'r mwyaf o fatris fesul disgybl ennill cyfran o docynnau rhodd Amazon gwerth £500. Mae'r gystadleuaeth yn cael ei noddi gan yr Eurpoean Recycling Platform, sef cwmni electroneg a batris 

Bu dros 4,000 o blant ysgol yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth y llynedd, gan gasglu dros 1.7 tunnell o fatris o'r cartref - mwy na phwysau car maint canolig. Enillodd Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr, ger Crughywel, y gystadleuaeth wedi casglu 4.77kg fesul disgybl rhwng mis Medi a Rhagfyr 2017 sy'n gyfanswm gwych.

Mae Tîm Gwastraff ac Ailgylchu'r cyngor yn gobeithio y bydd y gystadleuaeth yn helpu'r sir i ddiwallu targedau ailgylchu, gostwng cyfanswm y gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi a lleihau allyriadau carbon, gan ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i ailgylchu mwy.

Bydd blwch batris am ddim yn cael ei gyflwyno i ysgolion sy'n ymuno yn yr ymgyrch a byddant yn cystadlu dros dymor yr hydref i gasglu cymaint o fatris o'r cartref ag sy'n bosibl. Mae hyn yn cynnwys batris nicel cadmiwm AA ac AAA safonol, batris cell botwm o offer trydanol a ffonau symudol a batris cyfrifiaduron glinfwrdd.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet dros Wastraff ac Ailgylchu: "Rwyf wrth fy modd ein bod yn cynnal y gystadleuaeth unwaith eto. Casglwyd 1.73 tunnell o fatris o'r cartref gan ddisgyblion o bob cwr o'r sir mewn pedwar mis yn unig sy'n wych.

"Cynhelir cystadleuaeth eleni tan y bydd yr ysgolion yn cau ar gyfer gwyliau'r Pasg, sy'n golygu y bydd disgyblion yn cael mwy o amser i gasglu cymaint o fatris o'r cartref ag sy'n bosibl.

"Gwneir batris o fetelau y gellir eu hailgylchu gan gynnwys plwm, cadmiwm, sinc, lithiwm a mercwri. Bydd pob batri a gesglir gan ysgolion yn cael eu hail-doddi a'u defnyddio i wneud batris newydd yn hytrach na chael eu hanfon i mewn i safleoedd tirlenwi.

"Trwy gymryd rhan, gallai ysgolion ennill tocynnau rhodd ond fe fyddent hefyd yn helpu ein hamgylchedd."

Mae athrawon, llywodraethwyr a rhieni yn cael eu hannog i gofrestru eu hysgol leol. I gymryd rhan, cysylltwch â'r Tîm Gwastraff ac Ailgylchu trwy anfon e-bost at waste.awareness@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu