Canolfan ddydd yn ennill dyfarniad Menter Gymdeithasol

Image of the day centre winning team
5 Hydref 2018 

Image of the day centre winning team

Mae Canolfan Ddydd Dwyrain Maesyfed (ERDC) yn Llanandras wedi ennill y brif wobr yng Nghategori Menter Gymdeithasol/Elusen yng Ngwobrau Busnes blynyddol Powys eleni.

Mae'r ganolfan, sydd wedi'i ariannu a grant gan Gyngor Sir Powys, yn cynnig amgylchedd diogel i bobl hyn gymdeithasu ynddo, i gyfarfod a ffrindiau hen a newydd wrth iddynt dderbyn gofal a chymorth i ddiwallu'u hanghenion. Mae staff hyfforddedig yno sy'n gallu helpu pobl y tu allan i'r ganolfan i gyrraedd apwyntiadau gyda'r meddyg, eiriolaeth, siopa, cludiant, ac ymateb cyflym 24 awr y dydd trwy Careline os oes unrhyw aelod yn cwympo gartref.

Dywedodd Beverley Baynham, sy'n gynghorydd sir ac yn brif swyddog ERDC: "Mae holl ddefnyddwyr y gwasanaeth, y staff a'r gwirfoddolwyr wrth eu bodd yn ennill Gwobr Busnes Powys. Mae'r ganolfan ddydd yn elusen cofrestredig nid-er-elw ac mae'n ymfalchio ei fod yn gallu rhedeg busnes gyda bwrdd ymddiriedolwyr.

"Mae'n wych bod rywun yn canmol ac yn dweud, ry'ch chi'n gwneud gwaith gwych! Mae'n golygu bod yr holl waith caled gwerth y drafferth.

"Rydym wrthi'n trafod cynlluniau ar gyfer dyfodol y ganolfan ddydd gan ymgorffori llawer o wasanaethau gofal eraill, ac os gallwn sicrhau'r cyllid, y gobaith yw y byddwn yn gallu ehangu i gynnig rhagor o wasanaethau i ddiwallu anghenion ein cymuned."

Dywedodd y Cyng Stephen Hayes, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion: "Roedd yn dda clywed bod Canolfan Ddydd Dwyrain Maesyfed wedi derbyn y clod yn gyhoeddus am ei waith da.

"Mae ERDC yn chwarae rhan allweddol wrth ddarparu gwasanaethau ym Mhowys. Mae'n cynnwys y cynllun Cefnogaeth yn y Cartref, i helpu pobl i barhau i fod yn egnïol ac yn annibynnol. Mae'r ymddiriedolwyr, y staff a'r gwirfoddolwyr yn gallu ymfalchïo yn y ganmoliaeth yma."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu