SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Disgyblion yn dweud eu dweud

Image of Lola, Ashleigh & Ebony from Ysgol Golwg Y Cwm
8 Hydref 2018 

Image of Lola, Ashleigh & Ebony from Ysgol Golwg Y Cwm

Daeth plant ysgol gynradd at ei gilydd yr wythnos diwethaf (dydd Mawrth 2 Hydref) i'r diwrnod 'Dweud eich Dweud' yn Aberhonddu i drafod yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw.

Daeth dros 60 o bobl ifanc at ei gilydd i ddysgu a rhannu eu barn ar faterion megis bwyta'n iach, lleihau swm y sbwriel yn ein hamgylchedd a sut i aros yn ddiogel gartref ac yn yr ysgol a'r gymuned.

Dywedodd Lola, disgybl yn Ysgol Golwg Y Cwm: "Mae wedi bod yn hwyl. Mi wnes i fwynhau'r gweithdy am Addysg ac rwy wedi dysgu llawer. Roeddwn i'n teimlo eu bod nhw'n gwrando arna' i, a byddaf yn dychwelyd i'r ysgol i ddweud wrth fy nosbarth amdano."

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion pobl ifanc, y Cyng. Rachel Powell: "mae'r digwyddiad yma'n rhan o'n hymroddiad i gynnwys plant a phobl ifanc yn y gwasanaethau sy'n effeithio arnyn nhw. Yn ôl yn yr haf, fe wnaethom lofnodi'r Siarter Cyfranogi Cenedlaethol fel rhan o'n penderfyniad i fabwysiadu dull seiliedig ar hawliau plant yn ein holl waith.

"Roedd yn bleser cyfarfod â phobl ifanc heddiw, mae angen i ni fod yn greadigol yn y ffordd rydym yn cynnwys pobl ifanc ac yn gwerthfawrogi'u barn i'n helpu ni i lunio gwasanaethau'r dyfodol."

Cynhaliwyd achlysur Dweud Eich dweud ar ran Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys a bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys, gyda chymorth ysgolion ac ymarferwyr o bob rhan o'r Cyngor, y Bwrdd Iechyd, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Cymru, a gwasanaeth cymorth Camddefnyddio Sylweddau CAIS.

Bydd adroddiad sy'n manylu ar adborth pobl ifanc o ddigwyddiadau De a Gogledd Powys yn cael eu cyhoeddi'n ddiweddarach eleni.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu