SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Arolwg bodlonrwydd defnyddwyr y gwasanaeth Llyfrgelloedd

books
8 Hydref 2018 

booksBydd defnyddwyr llyfrgelloedd ym Mhowys yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud y mis hwn (mis Hydref).

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Sir Powys yn cynnal arolwg bodlonrwydd cwsmeriaid gyda defnyddwyr llyfrgelloedd. Bydd y wybodaeth a gesglir yn ffurfio rhan o adborth i Lywodraeth Cymru, dan fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru. Bydd y canlyniadau hefyd yn helpu'r cyngor i ddynodi tueddiadau ac i lunio darlun sydyn am farn ac anghenion cwsmeriaid.

Bydd cais yn cael ei wneud i oedolion sy'n ymweld â llyfrgelloedd cangen Cyngor Sir Powys i lenwi arolwg yn gofyn am eu barn ar oriau agor, pa mor barod i helpu y mae staff, cyfleusterau ac ansawdd gwasanaethau llyfrau, cyfrifiaduron, cyfleusterau aml-gyfryngol a gwybodaeth, yn ystod wythnos yr 8 Hydref. Bydd cwsmeriaid gwasanaethau llyfrgelloedd teithiol yn cael eu harolygu yn ystod gweddill y mis, fel y bydd teithiau'r llyfrgell deithiol yn cael eu cynnal ar lwybrau'r gwasanaeth teithiol. 

Bydd yr arolwg ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg, ac ar-lein a ffurf papur. Caiff ymwelwyr â'r llyfrgell eu hannog i lenwi'r arolwg ar-lein os y gallant, ar https://cwsmer.powys.gov.uk/article/831/Llyfrgelloedd.

Os na fydd hyn yn bosibl, dylid postio ffurflenni papur sydd wedi'u llenwi ym mlychau atebion yr arolwg mewn llyfrgelloedd cangen, neu eu dychwelyd i'r llyfrgell deithiol yn ystod yr ymweliad nesaf.

Cynhaliwyd yr arolwg ym Mhowys yn 2015, gyda dros 1,100 o drigolion Powys yn cymryd rhan.

Y Cyng. Rachael Powell yw Aelod o Gabinet y Cyngor gyda chyfrifoldeb dros lyfrgelloedd a dywedodd: "Hoffwn annog ein haelodau llyfrgell i ddefnyddio'r cyfle hwn i ddweud eu barn wrthym ni. Bydd y canlyniadau yn ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol a chydag adnoddau'r cyngor dan bwysau cynyddol, mae'n bwysig ein bod yn edrych ar dueddiadau ac yn gwrando ar safbwyntiau pobl fel y gallwn dargedu ein hadnoddau prin lle y mae eu hangen fwyaf."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu