Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Ysgol GG Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin

Yn dilyn cais gan gyrff llywodraethol y ddwy ysgol, fe wnaeth y Cyngor gynnal y broses statudol i uno Ysgol G.G. Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin, i greu ysgol pob oed newydd yn y dref.

Cyhoeddwyd Rhybudd Statudol mewn perthynas â'r Cynnig hwn ar 20 Mawrth 2019, a daeth y Cyfnod Gwrthwynebu i ben ar yr 17eg Ebrill 2019.

Mae'r Cyngor wedi paratoi Adroddiad Gwrthwynebiadau yn amlinellu'r Gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ystod y Cyfnod Gwrthwynebu. Mae'r Adroddiad Gwrthwynebiadau ar gael isod:

Adroddiad Gwrthwynebiadau Ysgol Pob Oed Llanfyllin [43KB]

Mae copïau papur ar gael trwy gysylltu efo'r Cyngor gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Fe wnaeth Cabinet y Cyngor ystyried yr Adroddiad Gwrthwynebiadau mewn cyfarfod a gynhaliwyd ar y 30ain Ebrill 2019. Wedi iddynt nodi cynnwys yr Adroddiad Gwrthwynebiadau, fe wnaeth y Cabinet gytuno i symud ymlaen efo'r cynnig i sefydlu ysgol pob oed yn Llanfyllin o'r 1 Medi 2020. Mae llythyr yn amlinellu penderfyniad y Cabinet ar gael isod:

Llythyr Penderfyniad Llanfyllin [57KB]

Bydd y Cyngor nawr yn gweithio gyda'r ddwy ysgol i gefnogi'r broses o drosglwyddo i'r ysgol pob oed newydd.

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu