1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Mae'ch bin gwastraff gardd ar y ffordd
Darllen mwy

Ysgol GG Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin

Yn dilyn cais gan gyrff llywodraethol y ddwy ysgol, fe wnaeth y Cyngor gynnal ymgynghoriad yn ddiweddar ar gynnig i uno Ysgol G.G. Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin, i greu ysgol pob oed newydd yn y dref.

Ar 12 Mawrth 2019, fe wnaeth Cabinet y Cyngor gytuno i symud ymlaen gyda sefydlu ysgol pob oed yn Llanfyllin.

Bellach, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Rhybudd Statudol mewn perthynas â'r Cynnig hwn. Mae'r Rhybudd ar gael isod:

Rhybudd Statudol Ysgol Pob Oed Llanfyllin [21KB]

Bydd y Cyfnod Gwrthwynebu yn gorffen ar 17 Ebrill 2019.

Fe wnaeth y Cyngor gynnal cyfnod o ymgynghori cyn penderfynu symud ymlaen gyda'r cynnig hwn, a chyhoeddwyd Adroddiad Ymgynghori yn amlinellu canfyddiadau'r Ymgynghoriad, sydd ar gael isod:

Adroddiad Ymgynghori Ysgol Pob Oed Llanfyllin [402KB]

Mae copïau papur ar gael trwy gysylltu â'r Cyngor gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu