1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Ysgol GG Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin

Yn dilyn cais gan gyrff llywodraethol y ddwy ysgol, mae'r Cyngor yn ymgynghori ar uno Ysgol G.G. Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin, i greu ysgol pob oed newydd yn y dref. 

Mae'r Cyngor yn ymgynghori ar y cynigion canlynol:

  • Cau Ysgol G.G. Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin
  • Sefydlu ysgol pob oed dwyieithog newydd i ddisgyblion 4-18 oed ar safleoedd presennol Ysgol G.G. Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin. 

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 27 Tachwedd 2018 a bydd yn gorffen ar 31 Ionawr 2019. Mae'r ddogfennaeth ymgynghori ar gael isod:

Dogfen Ymgynghori Ysgol Pob Oed Llanfyllin Terfynol [265KB]

Dogfen Ymgynghori Llanfyllin Ysgol Pob Oed Fersiwn Pobl Ifanc Terfynol [95KB]

Ysgol Pob Oed Llanfyllin Asesiadau Effaith Drafft [233KB]

Dogfen Ymgynghori Llanfyllin Fersiwn Disgyblion Cynradd Terfynol [42KB]

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:

Yn ogystal, cynhelir dau sesiwn galw heibio yn ystod y cyfnod ymgynghori. Cynhelir y rhain ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Iau 10 Ionawr, Ysgol G.G. Llanfyllin, 4-8pm
  • Dydd Mercher 16 Ionawr, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, 4-8pm

Mae copïau papur o'r ddogfen ymgynghori ar gael trwy gysylltu efo'r Tîm Trawsnewid Ysgolion - trwy anfon, school.modernisation@powys.gov.uk neu ffonio (01597) 826265.
 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu