Hysbysiad: Yn ddiweddar, rydym wedi uwchraddio ein Gwefan sydd wedi arwain at fân-broblemau arddangos ar y sgrin, diolch am eich amynedd tra bod hyn yn cael ei ddatrys
Darllen mwy

Gwybodaeth sydd ar Gael

Gallwch ofyn am unrhyw wybodaeth sydd gennym, felly efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi wybod pa wybodaeth sydd ar gennym.  Noder fod enwau'r dogfennau yn enghreifftiau ac na fyddant o bosibl yn adlewyrchu'r union ddogfen sydd ar gael.

Ail-ddefnyddio gwybodaeth a gyhoeddwyd:  Rhaid cael caniatâd clir y cyngor cyn ail-ddefnyddio gwybodaeth a ddisgrifir ar y dudalen hon oni bai fod hyn yn dod o fewn amodau trwydded benodol. Defnyddiwch y manylion cyswllt ar y dudalen hon i ofyn am ganiatâd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu